Program wsparcia turystyki – rozstrzygnięcie konkursu ofert.

Minister Sportu i Turystyki dokonał rozstrzygnięcia konkursu ofert w tegorocznej edycji „Programu wsparcia turystyki”. Dzięki staraniom Działu Programowo-Promocyjnego Biura Zarządu Głównego PTTK oraz Komisji Przewodnickiej ZG PTTK, dotację w wysokości 311 250 zł otrzymał projekt pn. „Cyfrowe Kompetencje Kadry Turystycznej – Zintegrowane Szkolenia Kwalifikacji Turystycznych”. Projekt ten obejmuje cykl szkoleń dla dwóch grup egzaminatorów i organizatorów kursów przygotowujących kandydatów przystępujących do walidacji w zakresie kwalifikacji wolnorynkowych: „Przewodnictwo turystyczne” oraz „Projektowanie, znakowanie i odnawianie szlaków turystycznych” – wpisanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Szkolenia te realizowane będą jesienią 2024 r. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną opublikowane niebawem na stronie PTTK oraz w mediach społecznościowych.

Podobne artykuły

Konkurs Krajoznawczy „Pocztówka – zgadnij co przedstawia” cz. 2

Zapraszamy na II część Konkursu Krajoznawczego. Prezentujemy kolejną planszę pocztówek.

SIEDEM WIEKÓW WARSZAWY

Zapraszamy na spotkanie autorskie promujące nowy […]

GALA WRĘCZENIA LAURÓW KONKURSU NAGRODA PRZYJAZNEGO BRZEGU

GALA WRĘCZENIA LAURÓW KONKURSU NAGRODA PRZYJAZNEGO […]

© copyright 2024 PTTK Zarząd Główny

Jerzy Kapłon

  • Zarządu Głównego PTTK we współdziałaniu z innymi członkami ZG PTTK,
  • reprezentowanie ZG PTTK w kontaktach z Główną Komisją Rewizyjną PTTK i Głównym Sądem Koleżeńskim PTTK, 
  • współdziałanie z Komisją Działalności Podwodnej ZG PTTK,
  • członek Zespołu ds. wspierania działalności oddziałów i spraw członkowskich.


+ 48 609 609 609

Skip to content