ZNAK PTTK

PTTK używa znaku organizacyjnego (logo PTTK) w formie tarczy kompasu z zaznaczonymi 16 kierunkami pomiędzy dwoma zielonymi okręgami (z przerwami na cztery oznaczenia literowe: N, W, S, E), w której wewnętrzne koło wpisane są:

  • kontur Polski z zielonym wypełnieniem i zaznaczonym na biało biegiem Wisły,
  • biało-czerwona strzałka kompasu (złożona z czterech trójkątów prostokątnych, ułożonych w szachownicę, począwszy od koloru białego w pozycji lewo–góra, i wychylona w kierunku pomiędzy NNE a NE),
  • biegnący wierzchem horyzontalnie przez środek biały napis PTTK w złotych konturach.

Wzór znaku stanowi załącznik do Statutu PTTK.

Znak PTTK jest użytkowany nieprzerwanie od I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w dniu 17 grudnia 1950 roku oraz zgłoszony do Urzędu Patentowego, jako znak towarowy i zastrzeżony na rzecz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Uchwała dotycząca znaku PTTK:

Uchwała nr 208/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zasad używania i ochrony nazwy i znaku organizacyjnego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego link

Załącznik nr 1 do uchwały ZG PTTK nr 208/XIX/2021 z dnia 26 marca 2021 r. 

Zasady używania i ochrony, nazwy i znaku organizacyjnego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego link

Załącznik nr 2 do uchwały ZG PTTK nr 208/XIX/2021 z dnia 26 marca 2021 r. 

Zwizualizowane elektroniczne pliki znaku słowno-graficznego PTTK link


Pliki znaku PTTK, w najpopularniejszych formatach graficznych, wraz zasadami ich stosowania, znajdują się do pobrania na stronie znak.pttk.pl

Uchwała dotycząca znaków będących własnością PTTK:

Uchwała nr 209/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zasad używania i ochrony nazw i znaków będących własnością Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego link

Załącznik do uchwały ZG PTTK nr 209/XIX/2021 z dnia 26 marca 2021 r. 

Zasady używania i ochrony nazw i znaków będących własnością Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego linkLicznik: dziś: 8 razem: 193575

© copyright 2024 PTTK Zarząd Główny

Jerzy Kapłon

  • Zarządu Głównego PTTK we współdziałaniu z innymi członkami ZG PTTK,
  • reprezentowanie ZG PTTK w kontaktach z Główną Komisją Rewizyjną PTTK i Głównym Sądem Koleżeńskim PTTK, 
  • współdziałanie z Komisją Działalności Podwodnej ZG PTTK,
  • członek Zespołu ds. wspierania działalności oddziałów i spraw członkowskich.


+ 48 609 609 609

Skip to content