Cześć ich Pamięci!

Pożegnania

Zmarła Małgorzata Borsukowska-Stefaniczek

Małgorzata Borsukowska-Stefaniczek odeszła na wieczną wędrówkę […]

Zmarł Henryk Wawrzyniak

Pożegnanie Członka Honorowego Henryka Wawrzyniaka (1928-2024) […]

Zmarła Teresa Trębala

Z ogromnym żalem informujemy, że w […]


© copyright 2023 PTTK Zarząd Główny

Jerzy Kapłon

  • Zarządu Głównego PTTK we współdziałaniu z innymi członkami ZG PTTK,
  • reprezentowanie ZG PTTK w kontaktach z Główną Komisją Rewizyjną PTTK i Głównym Sądem Koleżeńskim PTTK, 
  • współdziałanie z Komisją Działalności Podwodnej ZG PTTK,
  • członek Zespołu ds. wspierania działalności oddziałów i spraw członkowskich.


+ 48 609 609 609

Skip to content