Biuro Zarządu Głównego PTTK
Sekretarz Generalny ZG PTTK
Jacek Treichel

tel. +48 22 875 10 00

e-mail: poczta@pttk.pl


Pracownicy Biura ZG PTTK
Sekretariat Biura ZG PTTK
Monika Iglicka

Spec. ds. administracyjnych

tel. +48 22 875 10 00

tel. kom.: +48 508 553 310

e-mail: poczta@pttk.pl; monika.iglicka@pttk.pl

Kadra
Dorota Śledziewska

Spec. ds. kadrowych

tel. +48 22 875 10 06

tel. kom.: +48 513 761 100

e-mail: dorota.sledziewska@pttk.pl

Jolanta Bożena Maile

Pełnomocnik ds. kapitału początkowego

tel. 22 875 10 01

tel. kom.: +48 513 767 947

e-mail: bozena.maile@pttk.pl

Anna Bogacka-Zań

Główny Księgowy

tel. +48 22 876 11 15

tel. kom.:

e-mail: anna.bogacka@pttk.pl

Renata Ostrowska

Główny specjalista ds. finansowo-księgowych

tel. +48 22 876 11 14

tel. kom.: 728 777 288

e-mail: renata.ostrowska@pttk.pl

Renata Chrząszcz

Specjalista ds. finansowo-księgowych

tel. +48 22 826 22 55

tel. kom.:

e-mail: renata.chrzaszcz@pttk.pl

Elżbieta Mrowiec

Główny specjalista ds. finansowo-księgowych

tel. +48 22 875 10 21

tel. kom.:

e-mail: poczta@pttk.pl

Natalia Wojtyra

Kierownik działu

organizacyjno-administracyjnego

tel. +48 22 875 10 17

tel. kom.: +48 501 751 756

e-mail: natalia.wojtyra@pttk.pl

Agnieszka Dobies-Majerowska

Specjalista ds. wspomagania działalności Oddziałów, ewidencji i statystyki

tel. +48 22 876 11 17

tel. kom.: +48 513 768 062

e-mail: agnieszka.majerowska@pttk.pl

Aneta Lepianka-Sugier

Specjalista

ds. organizacyjno-administracyjnych

tel. +48 22 875 10 02

tel. kom.: +48 513 768 011

e-mail: aneta.sugier@pttk.pl

Karol Chojnacki

Specjalista ds. obsługi i dokumentacji

tel. +48 22 875 10 11

tel. kom.: +48 513 769 157

e-mail: karol.chojnacki@pttk.pl

Joanna Kośnik

Kierownik działu

programowo - promocyjnego

tel. +48 22 875 10 18

tel. kom.: +48 513 769 097

e-mail: joanna.kosnik@pttk.pl

Karolina Rukat

Główny specjalista

ds. inicjatyw programowych

tel. +48 22 875 10 13

tel. kom.: +48 513 769 316

e-mail: karolina.rukat@pttk.pl

Marcin Jaworski

Specjalista ds. programowych

tel. +48 22 875 10 18

tel. kom.: +48 513 769 857

e-mail: marcin.jaworski@pttk.pl

Maciej Mazur

Specjalista ds. wspomagania

działalności gospodarczej Oddziałów

tel. + 48 22 875 10 02

tel. kom.: +48 513 767 957

e-mail: maciek.mazur@pttk.pl

Katarzyna Jurojć

Specjalista ds. programowych

tel. + 48 22 875 10 13

tel. kom.: +48 513 769 081

e-mail: katarzyna.jurojc@pttk.pl

Justyna Trojanowska

Specjalista ds. inicjatyw promocyjnych

tel.

tel. kom.: +48 513 772 822

e-mail: justyna.trojanowska@pttk.pl

Jacek Trzoch

Główny specjalista ds. nowych technologii

tel.

tel. kom.: +48 500 000 001

e-mail: jacek.trzoch@pttk.pl

Marek Łygas

Główny specjalista

tel. +48 22 875 10 14

tel. kom.:

e-mail: marek.lygas@pttk.pl

Wojciech Łyko

Specjalista ds. certyfikowania kwalifikacji wolnorynkowych

tel. kom.:

e-mail: wojciech.lyko@ic.pttk.pl

Kapituła Odznaczeń PTTK
Joanna Niezgoda

tel. +48 22 875 10 09

tel. kom.: +48 513 772 883

e-mail: joanna.niezgoda@pttk.pl

Archiwum PTTK
Marek Roman

tel. kom.: +48 514 073 003

e-mail: archiwum@pttk.pl

czynne w czwartki w godz. 10.00 - 14.00

Główna Komisja Rewizyjna PTTK
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11, tel. (centrala) +48 22 875 10 00
Elżbieta Moszczyńska

Sekretarz GKR PTTK

tel. +48 22 875 10 04

tel. kom.:

e-mail:. elzbieta.moszczynska@pttk.pl

Główny Sąd Koleżeński PTTK
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11, tel. (centrala) +48 22 875 10 00
Małgorzata Janota


tel.

tel. kom.:

e-mail:. gsk@pttk.pl

Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia
00-261 Warszawa, ul. Senatorska 11
e-mail: cb@pttk.pl
tel. (centrala) +48 22 875 10 00
Maria Janowicz

Kierownik Centralnej Biblioteki PTTK

tel.

tel. kom.: +48 513 767 328, +48 513 773 306

e-mail:. cb@pttk.pl

Monika Rozum

Główny specjalista

tel. +48 22 831 80 65

tel. kom.: +48 513 769 279

e-mail:. monika.rozum@pttk.pl

Agnieszka Zawadzka

Specjalista

Sekretarz redakcji wydawnictwa PTTK "Kraj"

tel.

tel. kom.: +48 513 767 328

e-mail:. agnieszka.zawadzka@pttk.pl

Zarząd Majątkiem PTTK
00-333 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 4
Wiesław Cichy

Dyrektor ZM PTTK

tel.

tel. kom.:

e-mail: zm.cichy@pttk.pl

Sekretariat Zarządu Majątkiem PTTK


Dział ds. zarządzania majątkiem PTTK i eksploatacji
Mirosława Chojnacka

Kierownik ds. eksploatacji

tel. +48 22 826 30 89

tel. kom.:

e-mail: zm.chojnacka@pttk.pl

Renata Ostrowska

Specjalista

tel. 22 876-11-14

tel. kom.: 728 777 288

e-mail: zm.ostrowska@pttk.pl

Dział finansowo-ekonomiczny ZM PTTK
Monika Kuśmierz

Główny księgowy

tel.

tel. kom.:

e-mail: zm.kusmierz@pttk.pl

Bożena Zajączkowska

Gł. specjalista ds. finansowo-księgowych

tel.

tel. kom.:

e-mail: zm.bozena@pttk.pl

Barbara Kraasnodębska

Gł. specjalista ds. ekonomicznych

tel.

tel. kom.:

e-mail: zm.krasnodebska@pttk.pl

Monika Adamów

Specjalista ds. ekonomicznych

tel.

tel. kom.:

e-mail: zm.adamow@pttk.pl

Stanowisko ds. inwestycyjno-remontowych
00-333 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 4
tel. +48 22 826 39 02
Małgorzata Kaliszewska

Z-ca Dyrektora ZM PTTK

tel.

tel. kom.:

e-mail: zm.kaliszewska@pttk.pl

Marek Dąbrowski

Spec. ds. technicznych

tel.

tel. kom.:

e-mail: zm.dabrowski@pttk.pl

Samodzielne stanowisko ds.personalnych
00-333 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 4
tel. +48 22 826 30 89
Barbara Sadecka-Jabłońska

Gł. specjalista ds. kadr i płac