Zostań członkiem PTTK.

PTTK rozwija i upowszechnia krajoznawstwo i turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach. Najbardziej popularne dyscypliny turystyki kwalifikowanej to turystyka: górska, piesza, kajakowa, żeglarska, kolarska, motorowa i narciarska.

Towarzystwo wypracowało i upowszechniło krajoznawczy program turystyki związany z poznawaniem Ojczyzny, ochroną przyrody, krajobrazu i zabytków. Stwarza warunki ułatwiające turystom i krajoznawcom wędrowanie po kraju i za granicą – pomaga w wędrowaniu indywidualnym. Towarzystwo stworzyło i upowszechnia system odznak turystyki kwalifikowanej służący rozwojowi zainteresowania różnymi formami turystyki i krajoznawstwa. PTTK popularyzuje wiedzę o najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionach Polski oraz promuje w kraju i zagranicą polski produkt turystyczny – turystykę aktywną.

CZŁONKOSTWO

Deklaracja członkowska
Składki członkowskie na rok 2024

Uchwała nr 63/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 9 września 2023 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2024 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2024 r.

Zarządzenie nr 7/2023 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 27 września 2023 r. w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK nr 63/XX/2023 z dnia 9 września 2023 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2024 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2024.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2023 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 27 września 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2023 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 27 września 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2023 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 27 września 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 7/2023 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 27 września 2023 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 7/2023 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 27 września 2023 r.

Załącznik Nr 5a do Zarządzenia Nr 7/2023 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 27 września 2023 r.

 

Nr konta na które należy wpłacać należności za znaczki członkowskie:

Bank Millennium S.A.

25 1160 2202 0000 0000 6084 8454


Zarządzenie Sekretarza Generalnego ZG PTTK w sprawie zwrotu znaczków członkowskich za rok 2023 r.

Załącznik do Zarządzenia


Kadra programowa

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze w dużej mierze opiera się na działalności własnych członków, ludzi, którzy poświęcają swój czas i pracę na rzecz rozwijania turystyki i krajoznawstwa we własnym regionie. Osoby chętne do rozszerzania własnych uprawnień mogą zostać instruktorami albo przodownikami turystyki. Zachęcamy do działania na rzecz pozostałych członków PTTK.

Licznik: dziś: 796 ; od 22 stycznia: 161895

© copyright 2024 PTTK Zarząd Główny

Jerzy Kapłon

  • Zarządu Głównego PTTK we współdziałaniu z innymi członkami ZG PTTK,
  • reprezentowanie ZG PTTK w kontaktach z Główną Komisją Rewizyjną PTTK i Głównym Sądem Koleżeńskim PTTK, 
  • współdziałanie z Komisją Działalności Podwodnej ZG PTTK,
  • członek Zespołu ds. wspierania działalności oddziałów i spraw członkowskich.


+ 48 609 609 609

Skip to content