Finał XXVIII Przeglądu Poezji „Krajobrazy Polskie”

W dniu 12 marca br. w Domu Kultury w Żarnowie odbył się finał XXVIII Przeglądu Poezji „Krajobrazy Polskie” organizowany od 28 lat przez miejscowy Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Współorganizatorami tegorocznego konkursu byli: Urząd Miasta i Gminy oraz Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie. Patronatem honorowym objął imprezę burmistrz Żarnowa, dr Krzysztof Nawrocki. Konkurs został dofinansowany ze środków Zarządu Głównego PTTK w Warszawie w ramach konkursu ofert na realizację przedsięwzięć programowych oddziałów PTTK dla dzieci i młodzieży. Celem przeglądu poezji jest promowanie piękna krajobrazu Polski poprzez recytację wierszy o tematyce ojczyźnianej. Finał konkursu poprzedzany jest eliminacjami szkolnymi, w których wyłaniani są najlepsi recytatorzy w trzech kategoriach wiekowych: kl. I-III, IV – VI i VII – VIII. W bieżącym roku do konkursu zgłosiło się 5 szkół podstawowych: z Aleksandrowa, Klewa, Paradyża, Skotnik i Żarnowa. W terminie dotarły do Oddziału zgłoszenia 22 uczniów, z czego 20 wystąpiło w finale w Domu Kultury.

Na każdym szczeblu konkursu oceniane są: dobór repertuaru, kultura słowa, interpretacja i ogólny wyraz artystyczny. Po otwarciu imprezy przez prezesa O/PTTK w Żarnowie, Włodzimierza Szafińskiego i burmistrza miasta Żarnowa, Krzysztofa Nawrockiego oraz przypomnieniu zasad regulaminowych oddano głos dzieciom i młodzieży szkolnej prezentującym utwory poetyckie. Sześcioosobowe jury w składzie: Anna Stańczyk – przewodnicząca, Barbara Dukat , Maria Grzybowska, Ewa Borończyk , Anna Ślęzak i Grażyna Szafińska oceniało poszczególne prezentacje recytatorskie uczniów. W kategorii najmłodszych ( kl. I-III ) pierwsze trzy miejsca przypadły: Alicji Wiadernej z Żarnowa ( I ), Marcelowi Mijasowi z Aleksandrowa (II) i Angelice Zamożniewicz z Klewa (III), wyróżnienie przyznano Aleksandrze Paruzel z Żarnowa. W kategorii klas IV- VI najlepszym okazał się Dawid Ogłoza ze Skotnik , II i III miejsca zajęli: Kinga Dutkiewicz i Grzegorz Madej, oboje z Paradyża. Wyróżnienia otrzymały:Nina Szafranowicz z Aleksandrowa i Justyna Kazuła z Klewa. W grupie kl. VII-VIII, I miejsce przyznano Marii Smardzewskiej z Aleksandrowa, II i III miejsce zajęły kolejno: Łucja Węglarska i Daria Szokalska obie z Paradyża. Ogółem w imprezie uczestniczyło 41 osób. Dokumentację fotograficzną z finału konkursu zawdzięczamy kol. Barbarze Kalinowskiej.

Podobne artykuły

Konkurs Krajoznawczy „Pocztówka – zgadnij co przedstawia” cz. 2

Zapraszamy na II część Konkursu Krajoznawczego. Prezentujemy kolejną planszę pocztówek.

SIEDEM WIEKÓW WARSZAWY

Zapraszamy na spotkanie autorskie promujące nowy […]

GALA WRĘCZENIA LAURÓW KONKURSU NAGRODA PRZYJAZNEGO BRZEGU

GALA WRĘCZENIA LAURÓW KONKURSU NAGRODA PRZYJAZNEGO […]

© copyright 2024 PTTK Zarząd Główny

Jerzy Kapłon

  • Zarządu Głównego PTTK we współdziałaniu z innymi członkami ZG PTTK,
  • reprezentowanie ZG PTTK w kontaktach z Główną Komisją Rewizyjną PTTK i Głównym Sądem Koleżeńskim PTTK, 
  • współdziałanie z Komisją Działalności Podwodnej ZG PTTK,
  • członek Zespołu ds. wspierania działalności oddziałów i spraw członkowskich.


+ 48 609 609 609

Skip to content