PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

---> Strona główna ubezpieczeń

Procedura zgłoszenia szkody przez członków PTTK
- posiadaczy legitymacji członkowskich PTTK

reklama
reklama

Procedura postępowania po wypadku i zgłoszenia szkody

 1. Po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku poszkodowany zobowiązany jest niezwłocznie skorzystać z pomocy lekarza.
 2. Poszkodowany zobowiązany jest wypełniać zalecenia lekarskie.
 3. Poszkodowany zobowiązany jest, na ile jest to możliwe, postępować tak, aby minimalizować następstwa wypadku.
 4. Poszkodowany zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszenia szkody zgodnie z prawdą i niezwłocznie odesłać go do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., formularz dostępny jest na stronie internetowej www.signal-iduna.pl oraz na stronie internetowej www.pttk.pl.
 5. Poszkodowany zobowiązany jest powiadomić pisemnie SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. poprzez wysłanie formularza zgłoszenia szkody nie później niż w ciągu 14 dni od zajścia zdarzenia lub od dnia, w którym dokonanie takiego powiadomienia stało się możliwe.
 6. Po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. w terminie 7 dni poinformuje pisemnie Ubezpieczonego o przyjęciu zgłoszenia, przedstawi wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia roszczenia oraz przekaże zalecenia dotyczące dalszego postępowania.
 7. Potwierdzenia okoliczności przebiegu wypadku należy uzyskać na formularzu zgłoszenia szkody w Oddziale PTTK.
 8. Do formularza zgłoszenia szkody poszkodowany zobowiązany jest dołączyć:
  1. fotokopię ważnej legitymacji członkowskiej PTTK (wklejony znaczek określającego termin ważności legitymacji członkowskiej), która jest dokumentem potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia.
  2. fotokopię fragmentu listy lub rejestru ubezpieczonych, która znajdować się będzie w Oddziałach PTTK
 9. Poszkodowany zobowiązany jest poddać się badaniom prowadzonym przez lekarzy wskazanych przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., którzy stwierdzą wysokość stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego oraz zasadność roszczeń o wypłatę innych świadczeń wynikających z umowy ubezpieczenia. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. ponosi niezbędne koszty tych badań.
 10. Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu musi wystąpić oraz zostać zgłoszony SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. w ciągu jednego roku od nieszczęśliwego wypadku. Zgłoszenie SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wystąpienia uszczerbku na zdrowiu musi nastąpić przed upływem 90 dni od jego wystąpienia, niezależnie, czy proces leczenia został zakończony, czy nie.

Uwaga!

Jeżeli w czasie imprezy w wyniku wypadku doszło do śmierci Ubezpieczonego, organizator imprezy ma obowiązek zgłosić ten fakt SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

Istotne naruszenia procedury mogą mieć wpływ na ustalenie prawa do świadczenia oraz wysokość świadczenia.

W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną wszelkich informacji udziela SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. pod numerem (22) 505-61-69.

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.