Zmarła Teresa Trębala

Z ogromnym żalem informujemy, że w dniu 14 lutego 2024r. odeszła od nas Teresa Trębala, Członek Honorowy PTTK (od 2001r.), przewodnik turystyki pieszej, przodownik PTTK, instruktor krajoznawstwa, pilot wycieczek.

Odznaczona i wyróżniona: Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką "Zasłużony dla turystyki województwa warszawskiego", odznaką "Zasłużony Działacz Kultury", odznaką "Za Zasługi dla województwa płockiego i włocławskiego", Złotą Honorową Odznaką "Za Zasługi dla niewidomych", Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą Odznaką "Zasłużony w pracy w PTTK wśród młodzieży" i in.

Teresa Trębala urodziła się 20 kwietnia 1930 r. w Pionkach. Do PTTK wstąpiła 6 czerwca 1961 r. w Oświęcimiu. Do Płocka przybyła w roku 1964 wraz z budowniczymi Kombinatu Petrochemicznego. Pracowała najpierw w Dziale Kontroli Jakości, później w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym.

Od 1966 r. pełniła różne funkcje społeczne na szczeblu wojewódzkim i centralnym: od 1966-76 członek, sekretarz, prezes Oddziału Zakładowego przy MZRiP, 1972-75 członek Okręgu Mazowieckiego, 1975-91 przewodnicząca KTP ZW PTTK w Płocku, od 1980 r. członek Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK, gdzie specjalizowała się w zagadnieniach związanych ze szkoleniem i dokształcaniem kadry turystyki pieszej, współpracując ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Przeprowadziła inwentaryzację krajoznawczą dawnego województwa płockiego.

Teresa Trębala była bardzo życzliwa i uczynna. Nigdy nie odmawiała pomocy koleżankom z Biura Obsługi Ruchu Turystycznego, młodzieży i dorosłym. Jej wieloletnia działalność owocowała wymiernymi efektami rzutującymi na poziom wiedzy młodych przodowników turystyki pieszej. Przy organizacji ogólnopolskich zlotów PTP prowadziła zespół problemowy, mający na celu podnoszenie kwalifikacji kadry przodownickiej.

Teresko, dziękujemy  za Twoją dobroć, wyrozumiałość, życzliwość,  zaangażowanie i czas poświęcony Towarzystwu, za wspólne, krajoznawcze wyprawy,  piesze wędrówki i odkrywanie  na nowo piękna krajobrazu ziemi płockiej i mazowieckiej.

Rodzinie i Bliskim składamy głębokie wyrazy współczucia.

Spoczywaj w Pokoju!

Władze Naczelne PTTK

Władze Oddziału Miejskiego PTTK w Płocku,

Koleżanki i Koledzy z PTTK


© copyright 2024 PTTK Zarząd Główny

Jerzy Kapłon

  • Zarządu Głównego PTTK we współdziałaniu z innymi członkami ZG PTTK,
  • reprezentowanie ZG PTTK w kontaktach z Główną Komisją Rewizyjną PTTK i Głównym Sądem Koleżeńskim PTTK, 
  • współdziałanie z Komisją Działalności Podwodnej ZG PTTK,
  • członek Zespołu ds. wspierania działalności oddziałów i spraw członkowskich.


+ 48 609 609 609

Skip to content