Zmarła Emilia Zajdok

Z ogromnym żalem informujemy, że 9 grudnia 2023 roku odeszła  od nas nasza Koleżanka Emilia Zajdok, wieloletni Prezes Koła Przewodników Miejskich i Terenowych GO PTTK w Katowicach, prezes Koła Katowickiej Centrali Materiałów Budowlanych, wchodziła w skład Zarządu Oddziału, popularyzator turystyki nizinnej i krajoznawstwa, Członek Honorowy PTTK

Kol. Emilia Zajdok urodzona 10 czerwca 1930 r. w Rudzie Śląskiej, członek PTTK od 1957 r. w Kole PTTK przy Katowickiej Centrali Materiałów Budowlanych, przewodnik terenowy, miejski od 1973 r., metodyk przewodnictwa od 1974 r. przewodnik terenowy nizinny od 1975  r., przewodnik trasowy od 1984 r., przewodnik jurajski od 1988 r., instruktor przewodnictwa od 1988 r., licencjonowany przewodnik po Ojcowskim PN od 1989 r., pilot  wycieczek. Uhonorowana Złotą Honorową Odznakę PTTK w 1987 r. Turystykę nizinną i krajoznawstwo uprawia czynnie od 1957 r. Od 1960 r. zaczęła aktywnie działać w macierzystym Kole PTTK przy Katowickiej Centrali Materiałów Budowlanych organizując wycieczki krajoznawcze jedno- i dwudniowe, a od 1970 r. także siedmiodniowe, pod nazwą „Poznaj Polskę”. Posiadając uprawnienia przewodnika trasowego po województwach: katowickim, opolskim, częstochowskim, krakowskim i poznańskim, oprowadzała uczestników po najciekawszych zabytkach architektury i przyrody propagując jednocześnie zdobywanie regionalnych i ogólnopolskich odznak turystyki kwalifikowanej. Do 1987 r., w którym przeszła na emeryturę, zorganizowała takich imprez kilkadziesiąt. W tym też roku przekazała następcy funkcję Prezesa Koła, którą pełniła od 1965 r. W tych latach dała się poznać w Komisji Młodzieżowej Oddziału oprowadzając grupy szkolne po Katowicach w ramach programu p.n.  „Poznaj swoje miasto”. Ponadto wykazywała dużo inicjatywy organizując rajdy i konkursy krajoznawcze dla uczniów. Od 1975 r. zaangażowała się w pracy na rzecz Koła Przewodników Miejskich po GOP i TN pełniąc kolejno wszystkie funkcje w jego Zarządzie. Jednocześnie współorganizowała wyjazdy szkoleniowe dla członków Kół Przewodników Województwa Śląskiego i imprezy turystyczne, w tym siedmio- i ośmiodniowe wycieczki p.n.  „Poznaj swój kraj”. Od 1981 r. pracowała w Wojewódzkiej Komisji Przewodnickiej jako szef kursów kształcąc nowe kadry przewodników miejskich i nizinnych. Jednocześnie zasiadała w Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej co mobilizowało ją do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji przewodnickich. Jej ogromna wiedza teoretyczna i praktyczna w dziedzinie przewodnictwa była chętnie wykorzystywana przez Zarząd Koła Przewodników podczas szkoleń wewnętrznych. W ostatnim czasie, jako członek Zarządu Oddziału, sprawowała merytoryczną opiekę nad kilkunastoma kołami, klubami i komisjami służących zarządom Swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem zdobytymi także podczas pracy w Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. Od wielu lat współpracowała przy organizacji Zlotów Spółdzielni Mieszkaniowych. Zawsze chętnie zgłaszała swój udział do społecznej obsługi wycieczek szkolnych, emeryckich i prowadzonych w ramach akcji „Przewodnik czeka”. Jej staż aktywnej pracy na rzecz PTTK wynosi 45 lat.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

Msza św. pogrzebowa rozpocznie się w sobotę, 16 grudnia o godz. 9.00 w kościele św. Józefa w Chorzowie przy ul. Łagiewnickiej. Po nabożeństwie urna zostanie przewieziona i złożona w grobie rodzinnym na cmentarzu parafii Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Porębskiej.


© copyright 2024 PTTK Zarząd Główny

Jerzy Kapłon

  • Zarządu Głównego PTTK we współdziałaniu z innymi członkami ZG PTTK,
  • reprezentowanie ZG PTTK w kontaktach z Główną Komisją Rewizyjną PTTK i Głównym Sądem Koleżeńskim PTTK, 
  • współdziałanie z Komisją Działalności Podwodnej ZG PTTK,
  • członek Zespołu ds. wspierania działalności oddziałów i spraw członkowskich.


+ 48 609 609 609

Skip to content