Cześć ich Pamięci!

Pożegnania

Pożegnanie Członka Honorowego Tymoteusza Ryhanycza (1930−2022)

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy naszego Kolegę […]

“Będziemy o Nim pamiętać” – Edward Wieczorek (1954-2022)

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze okryło się żalem […]


© copyright 2023 PTTK Zarząd Główny

Jerzy Kapłon

  • Zarządu Głównego PTTK we współdziałaniu z innymi członkami ZG PTTK,
  • reprezentowanie ZG PTTK w kontaktach z Główną Komisją Rewizyjną PTTK i Głównym Sądem Koleżeńskim PTTK, 
  • współdziałanie z Komisją Działalności Podwodnej ZG PTTK,
  • członek Zespołu ds. wspierania działalności oddziałów i spraw członkowskich.


+ 48 609 609 609

Skip to content