Przejdź do treści

Odznaki Odznaki

Wyszukiwarka indeksująca

Na stronie  zostały zamieszczone nowe regulaminy konkursów Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno- Krajoznawczego i Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”. Oba regulaminy obowiązują od 17 stycznia 2020 roku. Szczegóły znajdują się pod linkami

http://mlodziez.pttk.pl/dla-was/konkursy/omttk-pttk/o-konkursie/442-regulamin-ogolnopolskiego-mlodziezowego-turnieju-turystycznokrajoznawczego-pttk

oraz

http://mlodziez.pttk.pl/dla-was/konkursy/poznajemy-ojcowizne/o-konkursie/445-regulamin-ogolnopolskiego-mlodziezowego-konkursu-krajoznawczego-poznajemy-ojcowizne%3E%20%22Poznajemy%20Ojcowizn%C4%99%22

PTTKTatrzańskie Towarzystwo Narciarzy to jedno z pięciu stowarzyszeń, które w 1919 rok, w odrodzonej Polsce powołały Polski Związek Narciarski. Funkcjonował początkowo jako Koło Krakowskie innego, lwowskiego stowarzyszenia, Karpackiego Towarzystwa Narciarzy, a w 1910 roku uzyskało samodzielność. TTN działało bardzo aktywnie w okresie międzywojennym budując schroniska na Kalatówkach (dwa obiekty – starszy spalony w czasie II wojny światowej i młodszy, istniejący do dzisiaj hotel Górski) oraz na Lubaniu (także spalone przez Niemców w czasie II wojny światowej) i na Rysiance. W 1950 roku TTN wstąpiło w całości razem ze swoim majątkiem do PTTK. Książka zawierała wiele interesujących ilustracji archiwalnych, w tym z budowy schroniska na Kalatówach. www.cotg.pttk.pl

Regulamin Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego znajduje się na stronie https://pttk.pl/ks3/dok/k19_u068_z01_20180512.pdf

Regulamin

Tradycja turystyki akademickiej w Polsce sięga ponad stu lat. Pierwsza organizacja tego typu – Akademicki Klub Turystyczny – powstała 29 kwietnia 1906 roku we Lwowie z inicjatywy Mieczysława Orłowicza. Z jego pamiętników można wyczytać, że nie spodziewał się, że jego pomysł znajdzie wielu zwolenników: „Gdy otwierałem to zebranie nie przypuszczałem, że otwieram nie tylko nową kartę w moim życiu prywatnym, ale także w dziejach turystyki polskiej. Po długim okresie martwoty, która zapanowała po utworzeniu Towarzystwa Tatrzańskiego w 1873 r., powstało nareszcie jakieś nowe stowarzyszenie turystyczne, i to takie, które chciało zająć się wszystkimi działami turystyki, i które rzeczywiście, mimo zaledwie kilkunastoletniego istnienia (1906-1923), zdziałało w tej dziedzinie w Polsce bardzo dużo.” Dzięki AKT spopularyzowano turystykę, taternictwo, narciarstwo oraz podróże krajoznawcze. W trakcie wczesnej działalności organizacji dokonano spektakularnego czynu – w 1920 członkowie AKT jako pierwsi Polacy w historii przeszli transfer Mount Blanc w warunkach zimowych.

Drugą istotną organizacją w dziejach polskiej turystyki akademickiej jest Akademicki Klub Włóczęgów Wileńskich. Jego założycielami był Teodor Nagórski (późniejszy Wiceprezydent Wilna) oraz Wacław Korabiewicz. W działalność Klubu zaangażowani byli m.in. Czesław Miłosz, a także Antoni Bohdziewicz (później znany jako współzałożyciel łódzkiej szkoły filmowej). Organizacja twórczo wpisała się w krajobraz kulturowy Wilna, organizując, obok wycieczek turystycznych, bale imprezy plenerowe i szopki akademickie. Do najważniejszych sukcesów zalicza się wyprawa kajakowa do azjatyckiej części Konstantynopola. Organizacja zawiesiła swoje działania na skutek wybuchu drugiej wojny światowej który do początku lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia zahamował rozwój turystyki.

W latach pięćdziesiątych powstawały nowe organizacje turystyczne skupione wokół środowisk akademickich, głównie w Lublinie, Warszawie i Wrocławiu.

Lata sześćdziesiąte XX wieku przyniosły masowe zainteresowanie organizacjami turystycznymi. Olbrzymią popularnością cieszyły się rajdy i obozy wędrowne. Powstawały kluby żeglarskie, kajakowe, jeździeckie i rowerowe, a jako kierunek podróży nie obierano tylko południowej części Polski, ale także zagranicę. Organizowano wyprawy m.in. do Czechosłowacji, Rumunii, Jugosławii czy na Węgry. Te działania wpisały się w kulturę studencką. W 1965 roku przy PTTK powołano Komisję Młodzieżową, a w 1973 Komisja Akademicka Zarządu Głównego PTTK.

Zupełnie inne spojrzenie na uprawianie turystyki studenckiej przyniosły lata siedemdziesiąte. Podczas wypraw organizatorzy kładli nacisk na wartości poznawcze, prowadzenie badań, sporządzanie inwentaryzacji turystyczno- krajoznawczej oraz pisanie publikacji o tematyce turystycznej. Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich rozpoczęło wydawanie dwóch roczników krajoznawczych: „Połoniny” i „Magury”. W tym okresie pojawiły się hasła nawiązujące do ochrony przyrody. Imprezy organizowano w sposób jak najbardziej przyjazny naturze.

Lata osiemdziesiąte charakteryzował zastój inicjatyw turystycznych. W 1980 roku powstała „Solidarność” a na uczelniach powołano Niezależne Zrzeszenie Studentów. Stanowił opozycję wobec Socjalistycznego Zrzeszenia Studentów Polskich. Wiele środowisk turystycznych, które działały pod skrzydłami SZSP zrywało współpracę na rzecz PTTK.

Po obaleniu systemu komunistycznego w Polsce wyodrębnić można dwa główne zjawiska opisujące turystykę. Po pierwsze, pojawiły się w masowej ilości biura podróży. A po drugie, zaobserwowano upadek idei turystyki studenckiej. Obecnie można dostrzec gwałtowny spadek zainteresowania tradycyjnymi formami turystyki. Wynika to z ograniczeń finansowych oraz występującymi atrakcyjniejszymi możliwościami wyjazdów. Szczególnie przyczynił się do tego fakt wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku.

Jednak w przeciągu ostatnich lat zauważa się powrót to idei turystyki studenckiej uprawianej blisko pół wieku temu. W modzie są wyspecjalizowane formy turystyczne takie jak kluby wspinaczkowe, wodne, wędrowne, górskie czy kolarskie. Swoją „drugą młodość” przeżywają Studenckie Bazy Namiotowe. Współcześnie szuka się miejsc tanich i bliskich, w których można poczuć wspólnotowy charakter wycieczek, spędzić przyjemnie czas w towarzystwie osób, których łączy wspólna pasja- turystyka.

Konrad Gessner, przyrodnik i lekarz z Zurychu, w 1541 r. pisał do przyjaciela: Jestem zdecydowany co rok wejść na kilka lub przynajmniej jeden szczyt, by z jednej strony rozszerzyć swoje wiadomości o roślinach, a z drugiej, aby wzmocnić ciało i odświeżyć ducha. Myśl zawarta w liście Szwajcara towarzyszy i dziś turystom górskim, bowiem wraz z rozpowszechnianiem idei Renesansu, ugruntowały się w czasach Oświecenia motywy naukowe, duchowe i fizyczne towarzyszące górskim wędrówkom. Piękno przyrody znajdujące swe odbicie w badaniach naukowych, literaturze, muzyce utorowało ówczesnym podróżnikom drogę do Alp, a z czasem do polskich gór, czego wyrazem zawiązanie w XIX wieku klubów alpejskich, a na terenach polskich – z czasem Polskiego - Towarzystwa Tatrzańskiego. Gdy w roku 1950 tworzono Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,  to działacze PTT  stanowili trzon powołanej Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK, których następcy – już w zmienionych warunkach -  kontynuują ideę tego zasłużonego stowarzyszenia.

Morze i góry, dla wielu także jeziora, to symbol wakacji, jednakże góry stały się celem turystycznych wędrówek niemal w każdej porze roku. Jedni zasmakowali w jesiennych wędrówkach, inni wyruszają na szlak, gdy  śnieg zalegający wyższe partie gór, dodaje szczytom wysokogórskiej powagi. Dla narciarzy wiosenne firny stały się symbolem najpiękniejszych wycieczek i zjazdów. Alpiniści potraktowali góry jako arenę rywalizacji sportowej i podejmują wspinaczki drogami dla turysty  niedostępnymi, ale wysokie góry są dziś otwarte także dla entuzjastów  trekkingu i doświadczonych wędrowców. Aby „być w górach” jednym wystarczy przejazd samochodem bieszczadzką „Pętlą”, drugim – wyjazd koleją linową, a innym – wyprawa w góry wysokie.

Co prawda PTTK nie jest dziś jedyną organizacją skupiającą turystów górskich i zajmującą się propagowaniem turystyki górskiej, lecz symbolem Towarzystwa w terenie są wciąż znakowane szlaki turystyczne i schroniska . Charakterystyczne trzy paski znaków towarzyszą w wędrówce przez Sudety, Karpaty, Góry Świętokrzyskie. Odcinki szlaków międzynarodowych E3 i E8 łączą polskie góry z górami Europy. Współpraca PTTK z Czeskim i Słowackim Klubami Turystów pozwala przedstawicielom KTG ZG PTTK konsultować sprawy szlaków granicznych i transgranicznych korzystając z dobrodziejstw porozumienia z Schengen. Schroniska z kolei, wzniesione w najatrakcyjniejszych punktach w poszczególnych pasmach górskich są miejscami, w których skupia się życie amatorów pięknych widoków i kontaktu z Naturą.

Górskiego turystę wyróżnia Górska Odznaka Turystyczna PTTK, sięgająca tradycjami roku 1935. Skromna, niekiedy ginie wśród kolorowych odznak regionalnych, rajdowych itp., ale to GOT PTTK świadczy o doświadczeniu turysty. Jej najniższy stopień - „W góry”, adresowany jest do dzieci, zaś z grona zdobywców wyższych stopni GOT PTTK wywodzą się przodownicy turystyki górskiej PTTK, pełniący swe funkcje społecznie. Równie długą tradycją – sięgającą 1923 roku - szczycą się „Wierchy”, rocznik poświęcony górom, będący organem Komisji.\

W strukturach KTG ZG PTTK znakomitą rolę pełnią  kluby górskie. Skupiają, na zasadach towarzyskich, entuzjastów gór, organizują wycieczki i wyprawy. Ich sztandarową imprezą są doroczne majowe spotkania w górach. Podobnie przodownicy turystyki górskiej PTTK spotykają się co roku podczas dwóch imprez jesiennych: Ogólnopolskim Zlocie (w roku 2019 odbędzie się on po raz 50-ty) oraz Zlocie Sudeckich Przodowników Turystyki Górskiej PTTK, ale w imprezach tych biorą udział nie tylko przodownicy. Odnotujmy też, że we współpracy ze środowiskiem wojskowym organizowany jest od 3 lat Zlot Sympatyków i Zdobywców GOT PTTK.

Turystyka górska łączy się  nie tylko ze zdobywaniem szczytów, ale także z krajoznawstwem, z bogactwem towarzyszących atrakcji lub zagadnień.  Od 1974 r. KTG ZG PTTK organizuje (w 1. sobotę grudnia) doroczne Sympozjum KTG. Tematyka obejmuje rozmaite zagadnienia, m.in. dotyczące budownictwa i architektury, etnografii, muzyki, literatury, działań wojennych i in., a w ostatnich latach także prezentacji gór wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na podobnych zasadach organizowane są od 2012 r.  Sympozja Sudeckie.

Wędrując po górach można też natrafić na mini-muzea: ośrodki historii turystyki górskiej KTG ZG PTTK. Zlokalizowane przy schroniskach – na Przysłopie pod Baranią Górą, na Markowych Szczawinach, na Pol. Chochołowskiej, na Hali Ornak, na Turbaczu i Prehybie, w Szczawnicy, na Jaworzynie Krynickiej, w Ustrzykach Górnych, a także przy „Ogrodzie Bajek” nad Międzygórzem, pozwalają turyście zapoznać się z wybranym regionem, z historią turystycznego zagospodarowania i udostępniania gór.

I na koniec uwaga: wędrujmy bezpiecznie! Pamiętajmy o doborze właściwego ekwipunku, o nagłych zmianach pogody w górach,  nie lekceważmy „łatwych” bo niskich gór i zapiszmy numer telefonu alarmowego 601 100 300. A w chwilach wolnych - zapraszam na internetową stronę  KTG ZG PTTK (www.ktg.pttk.pl) i na facebookowy profil (Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK).

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Przewodniczący - Wojciech Skóra

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jako jedno z pierwszych stowarzyszeń w kraju od 2005 roku ubezpiecza swoich członków od NNW, swoją działalność statutową oraz kadrę, pracowników i wolontariuszy w zakresie ryzyk wynikających z odpowiedzialności cywilnej. W 2010 roku ZG PTTK wynegocjował przy pomocy brokera Maxima Fides Sp. z o. o. korzystną umowę ubezpieczenia mienia PTTK jednostek organizacyjnych i spółek.

Pod koniec marca 2010r. ZG PTTK, po wynegocjowaniu i przygotowaniu jak możliwe korzystnych i odpowiadających specyfice prowadzonej działalności i posiadanego przez PTTK mienia przez Maxima Fides Sp. z o. o., podpisał umowy ubezpieczeniowe na okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2014 r. Tak jak dotychczas ubezpieczycielem Odpowiedzialności Cywilnej i mienia PTTK jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., a ubezpieczycielem ryzyka Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest - AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna.
Nadal funkcjonują trzy umowy ubezpieczeniowe: NNW, OC i majątkowa (obejmująca ryzyko uszkodzenia i zniszczenia rzeczy, utraty przychodów oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego).

Kontakt

Znajdź nas na    Facebook YouTube