PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

newsletter
---$raquo; Powrót do działu "Pożegnania"

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy naszego Kolegę

Czesława Pawła Mrowca
(18.04.1925–9.05.2019)

Członka Honorowego PTTK

członka Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego od 1946 r., Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego od 1949 r. i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego od 1950 r.
Zamiłowanie do krajoznawstwa i turystyki zaszczepili mu rodzice. W Polskim Towarzystwie Krajoznawczym był przewodnikiem po Warszawie i jej okolicach. Ukończył Kurs Przeszkolenia dla działaczy Turystyki Krajowej, zorganizowany przez Biuro Turystyki Ministerstwa Komunikacji i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W Polskim Towarzystwie Tatrzańskim odbył przeszkolenie w Klubie Wysokogórskim, uzyskując uprawnienia instruktorskie i przewodnickie na teren Tatr. Swoje zamiłowanie do gór i turystyki górskiej realizował później w Sekcji Taternickiej Oddziału Warszawskiego PTTK, której był współzałożycielem w 1953 r. Kontynuatorem Sekcji Taternickiej jest Stołeczny Klub Tatrzański działający najpierw przy Oddziale Żoliborskim PTTK, a obecnie przy Oddziale PTTK „Marymont” w Warszawie. W Klubie był członkiem kolejnych zarządów: w latach 1961–1966 wiceprezesem, a w latach 1966–1987 – prezesem komisji rewizyjnej.
Był współzałożycielem w 1968 r. Oddziału Żoliborskiego PTTK, w którym najpierw pełnił funkcję skarbnika Zarządu Oddziału, a od roku 1974 do 2008 r. prezesa Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
Był również członkiem Komisji Historii i Tradycji przy Oddziale Stołecznym PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie.
W swojej działalności społecznej wykazywał się dużą aktywnością i pomysłowością przy realizacji zadań programowych Towarzystwa. Był organizatorem i wykładowcą na wielu kursach i obozach turystycznych, w tym wysokogórskich i narciarskich. Jego zasługą było między innymi organizowanie imprez historyczno-krajoznawczych dla młodego pokolenia. Był popularyzatorem szlaków turystycznych po miejscach upamiętniających walki i martyrologię narodu polskiego, szczególnie należy tu wymienić Centralny Zlot Młodzieży „Palmiry”.
Czesław Mrowiec był zapalonym narciarzem i członkiem Polskiego Związku Narciarskiego, sędzią związkowym. W latach 1953–1975 był inicjatorem i propagatorem uprawiania narciarstwa nizinnego na terenach województw nizinnych.
Był członkiem Straży Ochrony Przyrody, biorąc czynny udział w zachowaniu stanu pierwotnego parków narodowych, głównie tatrzańskiego i kampinoskiego.
Czesław Mrowiec był pracownikiem resortu kultury, czynnie uczestniczącym w ochronie dóbr kultury i zachowaniu dorobku narodowego. W latach 1974–1977 zastępcą dyrektora Centrali Techniczno-Handlowej „Foto-Kino-Film” w Warszawie, a w latach 1977–1983 – wicedyrektorem Filmoteki Narodowej.
Za swoją działalność kulturalno-turystyczną został uhonorowany wieloma odznaczeniami, w tym między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”, „Zasłużony Działacz Kultury”, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Odznaką „50 lat w PTTK”. Za walkę w czasie II wojny światowej – w tym w powstaniu warszawskim w V Zgrupowaniu Armii Krajowej „Siekiera” – „Kryska” – uhonorowany odznaczeniami wojskowymi, z których najbardziej cenił sobie Krzyż Armii Krajowej, Warszawski Krzyż Powstańczy i Krzyż Partyzancki.

Cześć jego pamięci!

Władze naczelne PTTK

 

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.