IMPREZY NA ORIENTACJĘ
Pierwsze imprezy na orientację w Polsce, które zostały udokumentowane, były organizowane często podczas rajdów pieszych, w tym również w ramach Komisji Turystyki Pieszej, z której wywodzi się późniejsza Komisja Imprez na Orientację. To świadczy o bliskości pierwszych InO z rajdami pieszymi i krajoznawstwem. Pierwsze udokumentowane trasy na orientację pojawiły się na Mazowszu w październiku 1954 r. w Puszczy Kampinoskiej oraz podczas VI Pieszego Rajdu PTTK, który odbył się w dniach 19-22 sierpnia 1958 r. na Suwalszczyźnie i Pojezierzu Augustowskim.
W kolejnych latach takie trasy były elementami rajdów pieszych, a z czasem pojawiały się jako oddzielne trasy w kolejnych środowiskach. Najdynamiczniej rozwijały się w środowisku wrocławskim, które było motorem rozwoju InO.
Elementy krajoznawcze podczas imprez na orientację były obecne praktycznie od początku jako punkty na trasach rajdów na orientację. Trasy krajoznawcze jako „formalne“ etapy imprez na orientację, czyli takie, które w całości zbudowane były w oparciu o punkty, będące obiektami krajoznawczymi powstawały od co najmniej kilkunastu lat. Często są to etapy towarzyszące na wieloetapowych imprezach na orientację, żeby wypełnić uczestnikom czas wolny pomiędzy etapami dziennymi, a nocnymi. Dzięki temu uczestnicy, którzy często przyjechali w dane miejsce z różnych krańców kraju mogli poznać ciekawe i nietypowe miejsca w miejscowości zawodów. Trasy takie zazwyczaj polegały na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania do zaznaczonych na planie punktów kontrolnych (PK).
Turystyka i krajoznawstwo mogą przyjmować bardzo różnorodne formy pokonywania tras, np. pieszą czy rowerową, a także wypoczynkową lub aktywną. Wiele osób traktuje turystykę kwalifikowaną jako najlepszą opcję spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu, szczególnie, że wiąże się to dodatkowo z posiadaniem wiedzy, umiejętności czy nawet sprzętu (czasami mniej lub bardziej specjalistycznego). Turystyka górska czy turystyka rowerowa wymagają odpowiedniego przygotowania fizycznego, a marsze na orientację – umiejętności czytania mapy, posługiwania się kompasem i poruszania się w terenie.
Na przestrzeni ostatnich w Polsce lat mocno rozwija się InO, zarówno w formie sportowej (biegi na orientację), jak i turystycznych marszy. Coraz częściej budowniczowie tras chcą pokazać ciekawe miejsca w swoim regionie podczas samych zawodów. Etapy główne (zaliczane do głównej klasyfikacji) nierzadko są tak poprowadzone, aby pokazać wyjątkowe walory i zabytki okolicy, często dość oddalone od głównych zabudowań miejscowości: pomniki i mogiły leśne, bunkry, głazy narzutowe, punkty widokowe czy ścieżki przyrodnicze i pomniki przyrody.
Równie często podczas imprez wieloetapowych powstają trasy krajoznawcze (TKr) czy turystyczno-rekreacyjne (TRInO), które stanowią dodatkową atrakcję imprezy. Trasy krajoznawcze i TRInO pokazują walory historyczne czy krajobrazowe pod innym kątem, a zachowują formułę poszukiwania zaznaczonych na mapie punktów kontrolnych, którymi są właśnie takie obiekty krajoznawcze.
Co roku w kalendarzu imprez ogólnopolskich pojawiają się organizowane rajdy przez różne środowiska w całym kraju. Sprzyja to wyprawom w inne zakątki Polski lub nawet do sąsiednich krajów.
Wybierając się na zawody na orientację zdarza się uczestnikom wzbogacić wyprawę o dodatkowe zwiedzanie, nie tylko to zapewnione przez organizatorów, ale z własnym przygotowanym planem. Dysponując wolnym czasem można tak ułożyć trasę dotarcia na InO, że stanie się ona dodatkowym, oddzielnym rajdem np. wyprawą rowerową połączoną ze zwiedzaniem i zdobywaniem odznak regionalnych czy krajoznawczych.
Imprezy na orientację stanowią atrakcyjną formę czynnego wypoczynku w postaci gier, zabaw, marszów, imprez sprawnościowych, itp. Udział w nich pozwala rozwijać u uczestników, a szczególnie u młodzieży, samodzielność podejmowania decyzji, umiejętność poruszania się w nieznanym terenie, odporność psychiczną i fizyczną, wytrwałość w dążeniu do celu. Uczestnikami są zarówno dzieci, jak i osoby starsze, a nawet w podeszłym wieku. Zróżnicowana skala trudności tras i terenu, podział ze względu na wiek, pozwalają dobrać trasę najbardziej odpowiednią dla siebie i swoich umiejętności. Nie jest wymagany również żaden specjalistyczny i drogi sprzęt, a przy pewnej wprawie można sobie poradzić nawet bez kompasu.
Impreza na Orientację to rajd turystyczny, polegający, w skrócie, na lataniu zkartką papieru zwaną mapą i kompasem (busolą) polesie i szukaniu tego, czego się nie zgubiło czyli lampionów.
Zapraszamy serdecznie na rajdy na orientację!
Licznik: dziś: 346 ; od 22 stycznia: 112979

© copyright 2024 PTTK Zarząd Główny

Jerzy Kapłon

  • Zarządu Głównego PTTK we współdziałaniu z innymi członkami ZG PTTK,
  • reprezentowanie ZG PTTK w kontaktach z Główną Komisją Rewizyjną PTTK i Głównym Sądem Koleżeńskim PTTK, 
  • współdziałanie z Komisją Działalności Podwodnej ZG PTTK,
  • członek Zespołu ds. wspierania działalności oddziałów i spraw członkowskich.


+ 48 609 609 609

Skip to content