PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

---$raquo; Powrót do działu "Pożegnania"

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy naszego Kolegę

śp.
Andrzeja Wiśniewskiego

Członka Honorowego PTTK

Urodził się 20 czerwca 1932 r. w Warszawie, z ojca Wacława i matki Zofii z d. Szmel.
Do 1944 r. mieszkał w Warszawie, po wojnie losy rzuciły Go wraz z rodzicami do Elbląga, gdzie się osiedlili. Od czerwca 1945 r. jest mieszkańcem Elbląga - obecnie jest honorowym członkiem Stowarzyszenia Pionierów Elbląga. Uczył się w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu. W tym czasie został instruktorem harcerskim. W 1951 r., przed maturą (podczas likwidacji Związku Harcerstwa Polskiego w okresie stalinowskim) został usunięty ze szkoły jako „nosiciel imperialistycznej ideologii baden-powellowskiego skautingu”. Maturę zdawał potajemnie jako ekstern w Warszawie. W 1957 r. ukończył studia na Politechnice Warszawskiej z dyplomem magistra inżyniera chemii. Podczas studiów, w 1955 r. zapisał się do PTTK i brał udział m.in. w studenckim obozie wędrownym w Bieszczadach (była to jedna z pierwszych imprez turystycznych na tym terenie).
Po studiach rozpoczął pracę w Instytucie Torfowym w Elblągu jako pracownik inżynieryjno-techniczny. Od 1960 r. aż do przejścia na emeryturę w 1996 r. pracował w Elbląskich Zakładach Przemysłu Terenowego, które od 1971 r. stały się filią Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie, jako Zakład Armatury Samochodowej. Zajmował tam m.in. Stanowiska: Kierownika Działu Produkcji, Głównego Technologa, a tuż przed emeryturą Pełnomocnika Dyrekcji d/s Przekształceń Własnościowych. 
W 1989 r. został członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Regionu Elbląskiego i z jego ramienia był członkiem Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach 4 czerwca 1989 r.
W latach 1990 - 1994 byłem radnym pierwszej Rady Miejskiej w Elblągu wybranej w wolnych wyborach. Był przewodniczącym Komisji d/s Nazewnictwa Ulic i zastępcą przewodniczącego Komisji Morskiej i Kontaktów Zewnętrznych. Był również przedstawicielem Elbląga w Międzynarodowym Związku Miast Bałtyckich i Związku Miast i Gmin Morskich R.P.
Od 1960 r. do końca życia był aktywnym działaczem Oddziału PTTK w Elblągu. Pełnił różne funkcje w Zarządzie Klubu Turystów Pieszych „Delta” oraz w Zarządzie Oddziału i w Zarządzie Wojewódzkim PTTK w Elblągu. Najważniejsze z nich to:

 • W latach 1977 – 1993 - prezes Klubu Narciarskiego PTTK „Ślad” przy Zakładzie Armatury Samochodowej  FSO w Elblągu
 • Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Turystyki Górskiej i Narciarskiej ZW PTTK w Elblągu w latach 1975 – 1990.
 • Członek Zarządu Oddziału PTTK w Elblągu przez kilka kadencji.
 • W latach 1975 – 1987 - członek ZW PTTK w Elblągu.
 • Od stycznia  do grudnia 2001 r. -  Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Elblągu.
 • Od 1981 r., przez 6 kadencji - do 2006 r. członek Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK.
 • W kolejnych kadencjach był stałym współpracownikiem tej Komisji.
 • Od 2009 r. Przewodniczący Terenowego Referatu Weryfikacyjnego Górskiej Odznaki Turystycznej i Terenowego Referatu Weryfikacyjnego Odznak Narciarskich w Elblągu.
 • Od 2009 r. Przewodniczący Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej i Narciarskiej działającej w strukturze Zarządu Oddziału PTTK w Elblągu.

Jego najważniejsze działania na rzecz PTTK to:

 • Współinicjator Złazu „Śladami Żołnierzy Powstania Listopadowego” do Fiszewa w 1972 r.
 • Współinicjator i wykonawca odnowienia szlaków pieszych w Bażantarni w 1962 r. m.in. projektant szlaku tzw. „Górskiego”.
 • Brał czynny udział w wytyczaniu przebiegu Szlaku Kopernikowskiego na terenie Wysoczyzny Elbląskiej.
 • Wieloletni prowadzący górskie obozy wędrowne PTTK (tzw. „wczasy wędrowne”).
 • Organizator górskich obozów wędrownych KTP „Delta”.
 • Założyciel i prezes Klubu Narciarskiego PTTK „Ślad” przy Zakładzie Armatury Samochodowej  FSO w Elblągu, działającego w latach 1977 - 1993. Klub organizował wycieczki i obozy narciarskie dla pracowników FSO.
 • Wieloletni - od 1977 r. współorganizator Rajdu Narciarskiego „Wędrówki Północy”.
 • Inicjator prowadzenia tras rajdu na ter. Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej - przy okazji zorganizował akcję zbierania książek dla tamtejszej Polonii.
 • Propagator turystyki narciarskiej na nartach śladowych w Sudetach.
 • Organizator Rajdu Narciarskiego „Wędrówki narciarskie po Polsce” - Szukamy śniegu na Wzniesieniach Górowskich.   
 • Organizator wielu obozów narciarskich w Kotlinie Kłodzkiej, Karkonoszach i Górach Izerskich. Od 2003 r. obozy te są w programie KTN ZG PTTK jako „Narciarskie Spotkania Przyjaciół”.
 • Autor wielu publikacji prasowych o treści krajoznawczej, min. o Wysoczyźnie Elbląskiej i  elbląskiej Bażantarni.

Posiadał następujące uprawnienia turystyki kwalifikowanej:
- Przodownik Tur. Pieszej II st. nr 36 - od 25.08.1964 r.
- Przodownik Tur. Górskiej nr 1666 od 1964 r., Honorowy Przodownik TG. nr 145 od 1972 r.
- Przodownik Tur. Narciarskiej nr 816 od 1975 r., Honorowy Przodownik nr 11 od 1992 r.
- Instruktor Krajoznawstwa Regionu nr 1854/R/79 od 1979r.
- Instruktor Turystyki Narciarskiej nr 30/90/B od 1990 r.
Za swoją wieloletnią pracę społeczna w turystyce został wyróżniony wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami resortowymi i lokalnymi. Najbardziej cennymi dla Niego były m.in. Złota Honorowa Odznaka PTTK nr 2405 w  1970 r., Honorowa Odznaka „Zasłużony Ziemi Gdańskiej” – 1970r., Medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” – 1984 r., Odznaka Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki „Za zasługi dla turystyki” – 1998 r. i 2009 r., Honorowa Odznaka „Miłośnik Ziemi Elbląskiej” - 04.12.1999 – Nr leg. 27/1999 r.
Jednakże najważniejszym wyróżnieniem, a zarazem zwieńczeniem jego wieloletniej pracy społecznej był tytuł Członka Honorowego PTTK nadany uchwałą Walnego Zjazdu PTTK w dniu 4 września 2009 roku w Warszawie, potwierdzony legitymacją nr 41/XVII/09.
Do ostatniej chwili był niezmiernie aktywny.
Zmarł dnia 14 maja 2018 roku w Elblągu.


 

Cześć jego pamięci !

Władze naczelne PTTK

 

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.