Sprawozdanie z XIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"

 

tu znajdziesz zdjęcia z konkursu

W dniach 5 - 7 maja 2006 roku w Lesku odbył się Zlot Laureatów XIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę".

Organizatorami konkursu byli: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Zarząd Główny PTTK w Warszawie, Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Redakcja "Poznaj swój kraj", Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsku.

XIII Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy "Poznajemy Ojcowiznę" był w naszym kraju największym przedsięwzięciem krajoznawczo - turystycznym w 2006 roku w środowisku młodzieży szkolnej. Tradycją konkursu są 3-dniowe Zloty Laureatów, na których konkurs ten jest podsumowywany. Towarzyszy mu wręczanie nagród, dyplomów i pucharów oraz bogaty program krajoznawczy. Konkurs odbywa się co roku w innym województwie. Tegoroczna edycja konkursu połączona była z promocją produktów turystycznych województwa podkarpackiego oraz z I Ogólnopolskim Konkursem "Na najlepszy produkt turystyczny w regionie".

Patronat Medialny nad konkursem objęli:

Telewizja Polska Program 3 w Rzeszowie

Radio Rzeszów

Patronat nad XIII edycją konkursu objęli:

 

1

Pani Ewa Draus

Wojewoda Podkarpacki

2

Pan Leszek Deptuła

Marszałek Województwa Podkarpackiego

3

Pan Marek Scelina

Starosta Powiatu Leskiego

4

Pan Zbigniew Mierzwa

Starosta Powiatu Przeworskiego

5

PanWojciech Blecharczyk

Burmistrz Miasta Sanoka

6

Pan Robert Petka

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko

7

Pan Janusz Magoń

Burmistrz Miasta Przeworska

8

Pan Edward Gwizdała

Wójt Gminy Jawornik Polski

9

Pan Andrzej Zapałowski

Poseł do Parlamentu Europejskiego

10

Pan Jan Sołek

Prezes Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Rzeszowie

11

Pan Jan Stachyrak

Dyrektor Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie

12

Pani Stanisława Bańcarz

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

13

Pani Lucyna Mizera

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

14

Pani Barbara Kuźniar -Jabłczyńska

Prezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie

15

Pan Eugeniusz Taradajko

Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Rzeszowie

16

Pan Andrzej Szopa

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Przemyślu

17

Pan Tomasz Prawda

Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Bieszczadnik" w Lesku

18

Pan Przemysław Ołdakowski

Dyrektor Grupy Partnerskiej "Zielone Bieszczady". Fundacja Bieszczadzka Partnerstwo dla Środowiska w Lesku

19

Pan Daniel Wojtas

Prezes Agencji Turystyczno - Promocyjnej "Bieszczady" w Lesku

 

Zlot Laureatów rozpoczął się 5 maja od wycieczki do Sanoka i promocji produktów turystycznych Sanoka i jego okolic. Warsztaty turystyczne w Sanoku zostały przygotowane przez Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Regionalnego w Sanoku Pana Leszka Tomaszkiewicza. Uczestników XIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę" w Sanoku powitał Burmistrz Miasta Pan Wojciech Blecharczyk, zachęcając wszystkich do odwiedzania Ziemi Sanockiej. Pan Burmistrz opowiadał o zabytkach Sanoka, legendach z nim związanych i imprezach turystycznych, kulturalnych i sportowych, które odbywają się w Sanoku. Wszyscy uczestnicy otrzymali bogate zestawy materiałów promocyjnych i upominków od Burmistrza Sanoka Pana Wojciecha Blecharczyka. Wieczorem w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Bieszczadnik" w Lesku uczestnicy Zlotu nawiązywali przyjaźnie, dyskutowali o konkursie, wymieniali swoje spostrzeżenia i dzielili się doświadczeniami. Spotkanie trwało do późnych godzin wieczornych. Następnego dnia uczestnicy XIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę" udali się na wycieczkę studyjną w Bieszczady. Zwiedzali zabytki, podziwiali przyrodę, zachwycali się pięknem jeszcze dziewiczych Bieszczadów, odbyli rejs statkiem po Zalewie Solińskim oraz zwiedzali muzea. W Muzeum Przyrodniczym w Nowosiółkach zorganizowana została prezentacja oraz konferencja na temat walorów przyrodniczych i turystycznych Bieszczadów. Wieczorem uczestnicy Zlotu spotkali się, by promować swoje małe ojczyzny podczas konkursu "Na najlepszy produkt turystyczny" w regionie, w trakcie którego, prezentowali produkty turystyczne. Przywieziono liczne materiały promocyjne i upominki. Podczas prezentacji młodzież ubrana była w regionalne stroje. Konkurs "Na najlepszy produkt turystyczny" zakończył się wręczeniem dyplomów i nagród dla wszystkich jego uczestników, a punktem kulminacyjnym wieczoru był duży tort. W zajęciach z młodzieżą uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego - Pan Mirosław Karapyta, Wicestarosta Powiatu Leskiego - Pan Stanisław Szelążek oraz Wiceburmistrz Miasta i Gminy Lesko -Pan Mariusz Weremiński.

Dla opiekunów i gości zorganizowane zostały warsztaty metodyczne pod nazwą "Konkurs Poznajemy Ojcowiznę" jako ścieżka edukacji regionalnej oraz "Promocja produktów turystycznych" województwa podkarpackiego. Podczas warsztatów przygotowane zostały trzy wystawy prac. Dwie z nich związane były z konkursem "Poznajemy Ojcowiznę", trzecia wystawa poświęcona przyrodzie Beskidu Niskiego i Bieszczadów, przygotowana została przez Dyrekcję Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Warsztaty prowadzili, przybliżając jego uczestnikom walory turystyczno - krajoznawcze Województwa Podkarpackiego, Leska i Powiatu Leskiego: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego - Pan Mirosław Karapyta oraz Dyrektor Bieszczadzkiej Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, Grupa Partnerska "Zielony Rower" - Pan Przemysław Ołdakowski i Prezes Agencji Turystyczno - Promocyjnej w Lesku - Pan Daniel Wojtas. Wicestarosta Powiatu Leskiego - Pan Stanisław Szelążek i Wiceburmistrz Miasta i Gminy Lesko - Pan Mariusz Weremiński również zachęcali do odwiedzania Bieszczadów i Ziemi Leskiej.

W niedzielę po śniadaniu wszyscy uczestnicy udali się do Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku, gdzie o godz. 9.30 przy dźwiękach orkiestry dętej i Zespołu Sygnalistów z Technikum Leśnego w Lesku - rozpoczęła się uroczystość podsumowania i wręczenia nagród XIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę". Uroczystość prowadził Pan Marian Dzimira - przewodniczący konkursu. Powitał bardzo serdecznie młodzież, opiekunów, rodziców, mieszkańców Leska oraz gości w osobach:

Pana Leszka Tomaszkiewicza

Po przedstawieniu gości przewodniczący konkursu Pan Marian Dzimira przekazał dalsze prowadzenie uroczystości laureatowi Konkursu Krasomówczego z Golubia - Dobrzynia, uczniowi Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku - Pawłowi Mazurkowi, który prowadził dalszą jego część związaną z wręczaniem nagród XIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę. Po wręczeniu nagród laureatom konkursu głos zabrali: Wicewojewoda Województwa Podkarpackiego - Pan Robert Godek; Podkarpacki Kurator Oświaty - Pan Maciej Karasiński; Sekretarz Generalny PTTK i zarazem Przewodniczący Jury XIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę - Pan Andrzej Gordon; Starosta Powiatu Leskiego - Pan Marek Scelina; Burmistrz Miasta i Gminy Lesko - Pan Robert Petka; Poseł do Parlamentu Europejskiego - Pan Andrzej Zapałowski; Redaktor naczelny "Poznaj swój kraj" - Pan Janusz Sapa. Po uroczystym podsumowaniu konkursu zatańczył Zespół Taneczny "Bieszczadzkie Żabki" z Leska. Tradycyjnie wszyscy uczestnicy i Goście zostali poproszeni najpierw do wspólnego zdjęcia, a następnie do zwiedzania wystawy, na którą złożyły się prace konkursowe. Przy dźwiękach orkiestry dętej laureaci udzielali wywiadów prasie i telewizji. Później wszyscy udali się na uroczysty obiad do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Bieszczadnik" w Lesku. Po obiedzie uczestnicy oraz część gości udała się na wycieczkę. Zwiedzali zabytki Leska i podziwiali przyrodę otaczającą to piękne miasto. Wieczorem pożegnali się i udali w drogę powrotną.

Materiały promocyjne, upominki oraz drobne nagrody dla uczestników konkursu przekazali partnerzy i podwykonawcy: Miasto i Gmina Lesko, Powiat Leski, Powiat Przeworski, Miasto Sanok, Gmina Jawornik Polski, Miasto Przeworsk, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna w Rzeszowie, Parki Krajobrazowe w Krośnie i Przemyślu, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli oraz Bieszczadzki Park Narodowy. Przy realizacji projektu pod nazwą XIII Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy "Poznajemy Ojcowiznę" szczególnie podkreślić należy zaangażowanie władz Województwa Podkarpackiego.

 

Marian Dzimira

 

tu znajdziesz zdjęcia z konkursu

 

                                       

Protokół oceny prac nadesłanych na etap centralny
XIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego
"Poznajemy Ojcowiznę"
dokonanej 31 marca i 10 kwietnia 2006 roku w Warszawie

 

W tegorocznej edycji Konkursu w całej Polsce, wg protokołów z eliminacji wojewódzkich XIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę", powstało blisko 1000 prac indywidualnych i zespołowych. Zostały one przygotowane przez ponad 1500 młodych uczestników Konkursu.
Na szczebel centralny Konkursu wpłynęło 102 prace, z tego 24 prace ze szkół podstawowych, 25 prac z gimnazjów, 21 prac ze szkół ponadgimnazjalnych, 22 prace multimedialne oraz 10 prac w kategorii Za wytrwałość".
Centralny Sąd Konkursowy obradował w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Gordon - Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
Sekretarze:       Helena Cieślak, nauczyciel, Oddział PTTK we Włocławku
Paweł Zań, student, Oddział PTTK w Biłgoraju
Członkowie Sądu Konkursowego:

Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami Sąd Konkursowy postanowił, że nagrody w XIII Finale Centralnym, Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę", otrzymują:

 

W KATEGORII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Grand Prix otrzymują:

Kamila Bochnak, Aleksandra Pisula, Marlena Sas ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeworsku, za pracę:
"Gorzki koniec słodkiej fabryki",
przygotowaną pod opieką Pana Włodzimierza Gązwy.

 

W kategorii prac indywidualnych

I miejsce otrzymuje:

Justyna Gacek ze Szkoły Podstawowej nr 27 w Bielsku Białej, za pracę:
"Moje miasto Bielsko-Biała. Porównanie 1906-2006",
przygotowaną pod opieką Pani Danuty Grzybowskiej.

Nagrodę otrzymują:

Aleksandra Komosa ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju, za pracę:
"W co się dziadek z babcią bawili",
przygotowaną pod opieką Pani Urszuli Górniak.

            Zuzanna Wacławik ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Olszówce, za pracę:
"W pasiece wujka Cześka",
przygotowaną pod opieką Pani Ewy Sokół.

Adrian Sromicki ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Przemyślu za pracę:
"Moja Ojcowizna - zapomniane cmentarze żydowskie w Przemyślu i okolicach",
przygotowaną pod opieką Pani Anieli Leszczak.

Sebastian Płachecki ze Szkoły Podstawowej nr 64 w Szczecinie, za pracę:
"Strzecharze - mistrzowie cierpliwości",
przygotowaną pod opieką Pani Danuty Wójcik.

W kategorii prac zespołowych

I miejsce otrzymuje:

Marta Górzyńska, Karolina Stradza z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieńcu, Punkt Filialny Wola Boglewska, za prace:
"Nasze babcie dużo wiedzą",
przygotowaną pod opieką Pani Bożeny Stańczyk.

Nagrodę otrzymują:

Klaudia Bednarz, Pola Piestrzeniewicz, Gabriela Żurek ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju, za pracę:
"Legendy Ziemi Biłgorajskiej";,
przygotowaną pod opieką Pań Joanny Adamowicz i Joanny Solskiej.

Paulina Cofalik, Katarzyna Karwot, Iwona Henich, Patrycja Szymik ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku, za pracę:
"Obrzędy i zwyczaje na Śląsku",
przygotowaną pod opieką Pani Beaty Wawoczny.

W KATEGORII SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

Grand Prix otrzymuje:

Katarzyna Marasek z Prywatnego Gimnazjum w Mariówce, za pracę:
"Historia drzewami pisana",
przygotowaną pod opieką Pani Marzeny Papis.

W kategorii prac indywidualnych

I miejsce otrzymuje:

            Tomasz Jacek Rajs z Gimnazjum Nr 4 w Krośnie, za pracę:
"Cóż to za kraina - Łemkowyna?",
przygotowaną pod opieką Pani Doroty Rajs.

Nagrodę otrzymuje:

Łukasz Wanat z Gimnazjum w Kunowie, za pracę:
"Bór Kunowski - historia z czasów II wojny światowej",
przygotowaną pod opieką Pani Małgorzaty Kowalskiej.

W kategorii prac zespołowych

I miejsce otrzymują:

Aleksandra Łapa, Filip Dróżdż z Zespołu Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach, za pracę:
"Moje serce z kamienia wciąż dla was bije",
przygotowaną pod opieką Pani Agnieszki Grabowskiej.

Nagrodę otrzymują:

Adam Citkowicz, Dawid Gic z Publicznego Gimnazjum w Żninie, za pracę:
"Walenty Szwajcer, człowiek legenda Pałuk",
przygotowaną pod opieką Pani Sylwii Trojan.

            Agata Hankiewicz, Piotr Wierzbicki z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żyrardowie, za pracę:
"Moja Ojcowizna. Historia miasta Żyrardowa i jego zabytki",
przygotowaną pod opieką Pani Jadwigi Bartoszewskiej.

W KATEGORII SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Grand Prix otrzymuje:

Krzysztof Jordan z Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie, za pracę:
"Co trzeba wiedzieć by zostać flisakiem",
przygotowaną pod opieką Pani Mirosławy Zwierzchowskiej.

W kategorii prac indywidualnych

I miejsce otrzymuje:

Klaudyna Kramarczyk z Powiatowego Zespół nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu, za pracę:
"Orientalny zabytek",
przygotowaną pod opieką Pani Jolanty Kućka-Noworyta.

W kategorii prac zespołowych

I miejsce ex-quo otrzymują:

Angelika Nowakowska, Anna Górowska z Zespołu Szkół Budowlanych w Nowym Sączu, za pracę:
"Secesja po Zenonie Adamie Remim",
przygotowaną pod opieką Pani Aliny Motyka.

Szynak Grzegorz, Andrzej Portas z Zespółu Szkół Zawodowych w Przeworsku, za pracę:
"Przeworsk - dawniej i dziś",
przygotowaną pod opieką Pani Marty Uchman.

W KATEGORII PRAC MULTIMEDIALNYCH

Równorzędne nagrody otrzymują:

Piotr Niewiadomski, Emil Wojnicki z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy, za pracę:
"Legnickie portale",
przygotowaną pod opieką Pana Jacka Spuły.

Katarzyna Zygoń, Filip Dróżdż z Zespółu Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach, za pracę:
"Na szlaku",
przygotowaną pod opieką Pań Agnieszki Filipowskiej, Agnieszki Grabowskiej, Małgorzaty Kiełbasy

Elżbieta Burza, Marta Lipiec, Aleksandra Zdrojkowska z Zespołu Szkół nr 1 w Kozienicach, za pracę:
"27 lat SKKT Protektory",
przygotowaną pod opieką Pana Mirosława Mazura.

Agnieszka Byrwa z II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, za pracę:
"We mgle zapomnienia",
przygotowaną pod opieką Pana Janusza Puszkarza i Pani Elżbiety Szmyd.

Piotr Loch z Gimnazjum nr 4 w Rumii, za pracę:
"Miejsce, w którym czas się zatrzymał - Jar Raduni",
przygotowaną pod opieką Pani Danuty Sosnowskiej.

W KATEGORII "ZA WYTRWAŁOŚĆ"

Nagrody otrzymują:

Gabriela Solska, Aleksandra Baryła z Szkoły Podstawowej nr 1 im. "Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego" w Biłgoraju, za pracę:
"Z dna bilgorajskiej malowanej skrzyni",
przygotowaną pod opieką Pani Joanna Solska.

Urszula Ptasznik z II LO w Krakowie, za pracę:
"Missa ... moja Ojcowizna",
przygotowaną pod opieką Pana Szymona Welka.

Joanna Grzywacz, Małgorzata Pietrucha z Zespółu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie, za pracę:
"Relikty kultury szlacheckiej na Podkarpaciu",
przygotowaną pod opieką Pani Mirosławy Zwierzchowskiej.

NAGRODY SPECJALNE

Nagrodę Gościńca - kwartalnika "PTTK" otrzymuje:

Katarzyna Bock, Małgorzata Kapica, Partycja Kalka z Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem, za pracę:
"Zobaczyć Kolonowskie i móc umrzeć",
przygotowaną pod opieką Pani Beaty Jendruś.

Nagrodę im. Łukasza Wojeckiego, ufundowaną przez Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK otrzymuje:

Barbara Walicka z Gimnazjum nr 2 w Suwałkach, za pracę:
"Śpas o chlebie pieczonym na kalmusie",
przygotowaną pod opieką Pani Grażyny Woźniak.

 

Nagrodę Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, otrzymuje:

            Sara Targońska z Gimnazjum w Łeknicy, za pracę:
"Górnictwo od podszewki",
przygotowaną pod opieką Pani Iwony Przyslak-Knap.

Nagrodę Redakcji "Poznaj swój kraj" otrzymuje:

            Diana Ciarkowska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogucinie, za pracę:
"Pranie w popiele",
przygotowana pod opieką Pani Marioli Gębskiej.

Monika Aptowicz z Gimnazjum nr 3 we Włocławku, za pracę:
"Oglądam się za siebie, cofam w minione lata",
przygotowana pod opieką Pani Katarzyny Chlebosz

Agnieszka Miczkuła z Zespołu Szkół Ogrodniczych w Szczecinie, za pracę:
"Szczecińskie miejsca pamięci".
przygotowana pod opieka Pani Agnieszki Szczęch-Kaczorkiewicz

Nagrodę Centralnej Biblioteki PTTK im. Kazimierza Kulwiecia otrzymuje:

            Dorota Środek z II Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej, za pracę:
"Janka. Dzieje mojej rodziny",
przygotowaną pod opieką Pani Marqiuty Jaworskiej.

Nagrodę Komisji Opieki nad Zabytkami Zarządu Głównego PTTK otrzymuje:

            Angelika Skowyrska z V Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie, za pracę:
"Koszalińskie pomniki, popiersia, tablice na przestrzeni lat",
przygotowaną pod opieką Pani Violetty Nowak.

Nagrodę Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK, otrzymują:
Dominika Grabarczyk, Katarzyna Morawska, Bartłomiej Klimek z Liceum Ogólnokształcącego w Przysusze, za pracę:
"Kto, jeśli nie my",
przygotowaną pod opieką Pani Małgorzaty Papis.
Warszawa, 10 kwietnia 2006 r.