PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

newsletter

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
w związku z przypadającą w roku 2006
100 ROCZNICĄ POWSTANIA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRAJOZNAWCZEGO

ogłosił stały konkurs pt.

"Z HISTORII I TRADYCJI TURYSTYKI
I KRAJOZNAWSTWA W POLSCE"

reklama
reklama

REGULAMIN KONKURSU

Wiele ważnych faktów z dziejów rozwoju ruchu krajoznawczo-turystycznego w Polsce wciąż czeka na przypomnienie, inne znane tylko wąskiemu gronu działaczy wymagają ponownego naświetlenia przez bezpośrednich uczestników czy świadków zdarzeń, a także weryfikacji w oparciu o zachowane materiały archiwalne. Szereg dokumentów, relacji, materiałów ikonograficznych bezpowrotnie ginie wskutek nie odpowiednich warunków ich przechowywania lub braku znajomości ich wartości dla historii narodowej przez aktualnych posiadaczy.

I. CELE

Konkurs ma na celu zebranie materiałów o działalności organizacji i instytucji krajoznawczych i turystycznych w skali kraju i poszczególnych regionów od powstania pierwszych organizacji turystycznych w Polsce. Uzyskane w efekcie konkursu udokumentowane relacje z osobistej działalności w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, z imprez turystycznych, wystaw, spotkań jak też opracowania popularno-naukowe z historii krajoznawstwa i turystyki w Polsce, po weryfikacji i wyróżnieniu, zostaną złożone w zależności od ich tematyki i form przekazu w Archiwum PTTK, Centralnej Bibliotece PTTK im. K. Kulwiecia w Warszawie, Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie lub Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK (CFK) w Łodzi.

II. WARUNKI KONKURSU

1. Konkurs ma prezentować zarówno osobiste doznania z działalności w organizacjach krajoznawczo-turystycznych jak i fakty historyczne świadczące o tej działalności znajdujące się w bibliotekach, zbiorach archiwalnych, muzeach, jednostkach organizacyjnych PTTK oraz zgromadzonych w rękach prywatnych a dotąd nie ujawnionych.

2. Mając na uwadze trudności z uzyskaniem materiałów i ich opracowaniem w jednorazowo wyznaczonym terminie Komisja Historii i Tradycji wprowadza zasadę permanentnego, corocznego konkursu z dziedziny historii działalności krajoznawczo-turystycznej w Polsce.

3. Materiały mogą być opracowane w formie:

  1. wspomnień uczestników określonych zdarzeń z działalności poszczególnych organizacji krajoznawczo-turystycznych lub z własnej działalności organizacyjnej na niwie krajoznawczo-turystycznej,
  2. prac popularno-naukowych, naukowych, a także literackich (nowela, wiersz, pieśń) i plastycznych dotyczących działalności poszczególnych organizacji, będących twórczym efektem kwerend archiwalnych czy bibliotecznych.

Inicjatorom konkursu zależy nie tylko na opisie dziejów polskiego krajoznawstwa i turystyki, ale także na przedstawieniu wychowawczej i kulturotwórczej roli krajoznawstwa polskiego.

4. W treści poszczególnych tekstów konieczne jest uwzględnienie konkretnych danych (zwłaszcza dat, danych osobowych, miejscowości czy obiektów). Pożądane fotografie i dokumenty, nagrania i filmy.

5. Prace należy przesyłać do końca każdego roku kalendarzowego pod wybranym godłem, dołączając zamkniętą kopertę zaopatrzoną w to samo godło i zawierającą imię i nazwisko oraz adres autora.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi każdorazowo przez specjalnie powołane Jury w lutym następnego roku kalendarzowego.

7. Najlepsze prace będą nagradzane w formie dyplomów i okolicznościowych plakietek (medali). Mogą też być publikowane (w całości lub uzgodnionych z autorem częściach) w "Ziemi", "Wierchach" lub innych wydawnictwach Towarzystwa. Nagrodę główną ufunduje Zarząd Główny PTTK. Przewidziana jest również nagroda ufundowana przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK za najlepsze prace dotyczące historii turystyki górskiej.

8. Prace należy nadsyłać listem poleconym lub e-mailem na adres: Komisja Historii i Tradycji ZG PTTK, 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11. http://www.pttk.pl e-mail:gor(małpka)pttk.pl

9. Ostateczna interpretacja warunków konkursu należy do organizatorów.

Warszawa, styczeń 2006 r.

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.