Przejdź do treści

Z historii i tradycji turystyki i krajoznawstwa w Polsce Z historii i tradycji turystyki i krajoznawstwa w Polsce

Wyszukiwarka indeksująca

Komisja Historii i Tradycji ZG PTTK przypomina o stałym konkursie pt. "Z historii i tradycji turystyki i krajoznawstwa w Polsce".

Regulamin Konkursu

 

luty 2017

Konkurs „Z HISTORII I TRADYCJI TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA W POLSCE” (XI edycja) – rozstrzygnięty.

Jury powołane przez Komisję Historii i Tradycji ZG PTTK do oceny prac nadesłanych w ramach XI edycji konkursu „Z HISTORII I TRADYCJI TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA W POLSCE” postanowiło przyznać:

I nagrodę – za pracę zbiorową pod redakcją Andrzeja Rembalskiego
Klub Turystów Pieszych PTTK „Przygoda” w Kielcach 1966-2016;

II nagrodę – za pracę Zdzisława Kryściaka „Aniela Chmielińska. Wybór artykułów. Przyczynek do biografii”;

III nagrodę – za pracę Dominiki Szlafcik
„Historia przewodnictwa i ruchu turystycznego na Zamku Książ”;

Wyróżnienie - za pracę Magdaleny Sztorc
Turystyka i krajoznawstwo na Mazowszu na łamach „Ziemi” w latach 1910-1949.

Warszawa, 20 lutego 2017 r.

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram