Przejdź do treści

Egzamin rozszerzający uprawnienia dla Przodowników Turystyki Pieszej oraz egzamin eksternistyczny dla kandydatów na Przodowników Turystyki Pieszej Egzamin rozszerzający uprawnienia dla Przodowników Turystyki Pieszej oraz  egzamin eksternistyczny dla kandydatów na Przodowników Turystyki  Pieszej

Wyszukiwarka indeksująca

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK przy pomocy Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej Oddziału Stołecznego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie organizuje egzamin dla Przodowników i kandydatów na Przodowników Turystyki Pieszej. Egzamin odbędzie się we wtorek 21 kwietnia 2020 roku o godzinie 16.00 , w siedzibie Oddziału Stołecznego PTTK w Warszawie, ul. Kopernika 30, lok. 522 na V piętrze. Wnioski – zgłoszenia należy przesłać najpóźniej na miesiąc przed terminem egzaminu do Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK - Biuro Zarządu Głównego PTTK, ul. Senatorska 11, 00 - 075 Warszawa. Wnioski można pobrać TUTAJ

Na egzaminie konieczne będą: książeczki OTP z weryfikacją odznak, legitymacja PTTK z opłaconymi składkami, legitymacja PTP oraz w przypadku kandydatów - zdjęcie do legitymacji PTP.

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram