Kolejność: 0

Komisja Turystyki Narciarskiej ZG PTTK XIX kadencji, wybrana przez Krajową Konferencję Aktywu Turystyki Narciarskiej PTTK w dniu 16 grudnia 2018 roku, zatwierdzona uchwałą ZG PTTK nr 53/XIX/2018 z 10 marca 2018 roku.

  • Ryszard Gierszewski - przewodniczący
  • Jan Jabłoński - wiceprzewodniczący
  • Julietta Janczewska - wiceprzewodnicząca
  • Małgorzata Szczepańska - sekretarz
  • Edward Borek - członek
  • Jacek Dziwisz - członek
  • Joanna Kuta - członek
  • Waldemar Osypiński - członek
  • Tadeusz Ryszkowski - członek