Przejdź do treści

Regulaminy TJ Regulaminy TJ

Wyszukiwarka indeksująca

Regulaminy TJ

Przyznawanie licencji górskiego konia turystycznego ma na celu wyselekcjonowanie koni karnych i przed wszystkim bezpiecznych do uprawiania górskiej turystyki konnej.

Wymogi jakie powinien spełniać koń kandydat do otrzymania licencji turystycznego konia górskiego.

 1. Dobry stan zdrowia, bez widocznych i ukrytych wad
 2. Normalny stan psychiczny i dobry charakter
 3. Prawidłowa budowa, doskonały stan kopyt, dobry wzrok, prawidłowe uzębienie i zgryz
 4. Prawidłowe chody i ruchy
 5. Ukończone pełne 5 lat
 6. Wzrost – zalecany poniżej 165 cm
 7. Posiadanie rodowodu – paszportu PZHK lub PZJ.

Znakarze turystycznych szlaków jeździeckich są członkami kadry programowej PTTK, którym uprawnienia nadaje Komisja Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK. Znakarze działają na podstawie zatwierdzonego przez Prezydium ZG PTTK regulaminu znakarzy Górskich Szlaków Jeździeckich PTTK zatwierdzonego uchwałą Prezydium ZG PTTK nr 513/2001. Górskie Szlaki Jeździeckie PTTK wytyczane są zgodnie z instrukcją znakowania szlaków turystycznych PTTK.

 1. Przodownik Turystyki Jeździeckiej
  – jest członkiem kadry programowej PTTK,
  – kandydat na Przodownika winien mieć ukończone 18 lat, posiadać minimum brązową Jeździecką Odznakę Turystyki Górskiej / Nizinnej PTTK i być członkiem PTTK.

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram