Aktualna lista Klubów Górskich zrzeszonych w PTTK znajduje się na stronie Komisji Turystyki Górskiej http://ktg.pttk.pl/index.php?mod=news&kt=24