Aktualny spis Przodowników Turystyki Górskiej znajduje się na stronie http://www.ktg.pttk.pl/wykaz_ptg.php