Bardzo ważnym dorobkiem naszego Towarzystwa są szlaki turystyczne, ich znakowanie i konserwacja. Przez najatrakcyjniejsze tereny w Polsce przebiega prawie 76 tys. kilometrów wyznakowanych przez PTTK szlaków: pieszych nizinnych, górskich, rowerowych, narciarskich, konnych, wodnych i innych. Przez Polskę wiodą dalekobieżne (transeuropejskie) szlaki piesze i rowerowe, nad którymi merytoryczną opiekę i prawną sprawuje PTTK. Zapraszamy do zapoznania się z wykazem szlaków w poszczególnych województwach (opisy szlaków w poszczególnych województwach będą sukcesywnie uzupełniane). 

 

Instrukcja znakowania szlaków turystycznych PTTK

(Stan aktów prawnych aktualny na dzień: 13.09.2022 r.)

instrukcja.pdf

 

województwo dolnośląskie

Szlaki piesze

Dolny Śląsk to najbogatszy w zabytki region Polski. Południową część województwa zajmują góry. Część nizinna związana jest z doliną Odry i Borami Dolnośląskimi. W nizinnym krajobrazie uwagę zwraca Masyw Ślęży, w którym pozostały ślady osadnictwa od wczesnego neolitu poczynając, W Sobótce znajduje się Muzeum Slężańskie. Przez ziemie Dolnego Śląska prowadzą 34 nizinne turystyczne szlaki piesze o łącznej długości 930 km. Większość z nich wytyczona jest w północno-zachodniej część województwa.

Województwo dolnośląskie

Wykaz szlaków

 

województwo kujawsko-pomorskie

Szlaki piesze

W granicach województwa znajdują się wybitnie atrakcyjne tereny, piękne kompleksy leśne ciągnące się w dolinie Wisły od Włocławka do Bydgoszczy i dalej w górę rzeki Brdy do Borów Tucholskich, Pałuki z prasłowiańską osadą w Biskupinie, jeż. Gopło z Mysią Wieżą, zabytkowy Toruń, Pojezierze Brodnickie. Turysta ma do wyboru 107 znakowanych szlaków pieszych o łącznej długości blisko 3134 km.

Województwo kujawsko- pomorskie

 

województwo lubelskie

Szlaki piesze

Przez teren województwa o urozmaiconej rzeźbie, niepowtarzalnym uroku Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Wyżyny Lubelskiej i Roztoczańskiego Parku Narodowego, rozległym krajobrazie Padołu Zamojskiego, przez jeziora i bagna Poleskiego Parku Narodowego, prowadzą 42 znakowane szlaki piesze o łącznej długości 1430 km.

Na kredowych i wapiennych wzgórzach Roztocza Środkowego utworzono Roztoczański Park Narodowy Obejmuje on najpiękniejsze i najlepiej zachowane fragmenty lasów jodłowo-bukowych oraz torfowisk. Występuje tu około 100 gatunków rzadkich roślin, w tym ponad 40 podlegających ochronie oraz ponad 160 gatunków ptaków.

Województwo lubelskie

Wykaz szlaków w województwie lubelskim (z dnia 04.03.2020)

 

województwo lubuskie

Szlaki piesze

To najbardziej zalesione województwo Polski. Kraina lasów, pojezierzy i pradolin. W części są to historyczne ziemie Dolnego Śląska, Dolnych Łużyc oraz Ziemia Lubuska. Przez teren województwa przebiega 40 znakowanych turystycznych szlaków pieszych o łącznej długości 1456 km.

Województwo lubuskie

 

województwo łódzkie

Szlaki piesze

Przez niziny środkowej Polski, doliny rzeczne i wysoczyzny morenowe, historyczne miasteczka i miasta, piękne lasy nad Pilicą, księżycowy krajobraz okolic Bełchatowa, prowadzi 21 znakowanych turystycznych szlaków pieszych o łącznej długości 1014 km. Kilka szlaków jedynie odcinkami przebiega przez województwo np. prowadzący z Mazowsza szlak czerwony Sierpc-Kutno długości 125 km.

Województwo łódzkie

 

województwo małopolskie

szlaki piesze

Województwo małopolskie

 

województwo mazowieckie

szlaki piesze

Województwo mazowieckie

 

województwo podkarpackie

szlaki piesze

Województwo podkarpackie

 

województwo podlaskie

szlaki piesze

Przez teren województwa prowadzą 62 szlaki piesze o łącznej długości 2.082 km. Zapraszamy do wędrówki przez Parki Narodowe: Białowieski, Biebrzański, Narwiański i Wigierski oraz parki krajobrazowe, rezerwaty, puszcze i bagna, ostoje żubra, łosia i bobra, ptactwa i chronionych roślin, tereny przez wieki zamieszkałe przez ludzi różnych narodów i wyznań.

Województwo Podlaskie to również tereny Suwalszczyzny, która może służyć za żywy podręcznik polodowcowego krajobrazu. Wymarzone szlaki dla wędrówek pieszych, narciarskich, rowerowych, tereny dla kajakarzy i żeglarzy.

Województwo podlaskie

 

województwo pomorskie

szlaki piesze

Szlakami tu występującymi zajmuje się Pomorska Komisja Turystyki Pieszej działająca przy Pomorskim Porozumieniu Oddziałów PTTK w Gdańsku. Ich długość wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1535 km. 

 

Województwo pomorskie

 

skład

województwo opolskie

szlaki piesze

Historyczna ziemia Śląska Opolskiego, bogata w zabytki architektoniczne, drewniane kościółki. Znaczny obszar województwa zajmują lasy z największym kompleksem Borów Stobrawskich. Przez ziemie Piastów Śląskich i Śląskich Powstań prowadzą 22 nizinne szlaki piesze o łącznej długości 492 km.

Województwo opolskie

 

województwo śląskie

szlaki piesze

Najbardziej uprzemysłowione i najgęściej zaludnione województwo posiada wiele zaskakująco pięknych terenów do uprawiania turystyki pieszej. Na północy Wyżyna Krakowsko-Częstochowska z zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych i szlakiem piastowskich zamków zwanych "Orlimi Gniazdami". W środkowej części na Górnym Śląsku można zapoznać się ze średniowiecznymi zabytkami architektury i przemysłu, w Tarnowskich Górach, w zabytkowej kopalni srebra popłynąć sztolnią "Czarnego Pstrąga", w Pszczynie zachwycić się zmkiem pochodzącym z XV wieku, powędrować przez Pustynię Błędowską. Na południu województwa królują góry. Przez tereny województwa prowadzi 108 nizinnych szlaków turystycznych o łącznej długości 1143 km. Najczęściej są to szlaki 15-40 km wyprowadzające z uprzemysłowionych miast w tereny pięknego krajobrazu, chronionej przyrody, otwartych przestrzeni.

Województwo śląskie

 

województwo świętokrzyskie

szlaki piesze

Województwo świętokrzyskie

 

województwo warmińsko-mazurskie

szlaki piesze

Województwo warmińsko-mazurskie

 

województwo wielkopolskie

szlaki piesze

Województwo wielkopolskie

 

województwo zachodniopomorskie

szlaki piesze

Województwo zachodniopomorskie