PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

newsletter

Oferta firmy Orange dla członków PTTK

reklama
reklama

Oferta dla członków PTTK - podstawowa (VOICE)
Oferta dedykowana jest dla wszystkich członków PTTK.
Mogą z niej skorzystać osoby mające ważną legitymację z opłaconą składką członkowską PTTK na dany rok.
Weryfikacja opłaconych składek członkowskich odbywa się przed zawarciem umowy,
a w późniejszym okresie także przed przedłużaniem umowy na kolejne lata (w takim przypadku wymagane będzie przesłanie kopii obu stron legitymacji PTTK z widocznym potwierdzeniem opłacenia składek członkowskich).
W ramach Oferty użytkownik otrzymuje:
- nielimitowane połączenia do wszystkich numerów komórkowych i stacjonarnych operatorów krajowych,
- nielimitowane smsy i mmsy w kraju,
- 4 GB Internetu w kraju.
Czas trwania umowy 12 miesięcy.
Zobowiązanie miesięczne (opłata): 10,00 zł netto + 23% VAT = 12,30 zł.
Opłatę należy dokonać jednorazowo z góry za 12 miesięcy.
Wpłata ta dodatkowo jest powiększona o 1 zł + 23% VAT, co jest wynegocjowaną stawką za aktywację karty SIM. A zatem wpłata jednorazowa wynosi 12.30 zł x 12 = 147,60 zł + 1,23 zł = 148,83 zł brutto za 12 miesięcy.
Po dokonaniu tej wpłaty użytkownik korzysta z numeru bez dodatdodatkowych opłat w zakresie objętym Ofertą przez okres jej trwania, czyli przez 12 miesięcy.
Oferta ta dotyczy jedynie nowych kart sim (bez terminali).
Jest to unikatowa Oferta – nie ma takiej podobnej na rynku.
Wpłatę użytkownik reguluje na wskazane subkonto ZG PTTK (nr 35 1160 2202 0000 0000 6084 8468) .
Jak skorzystać z tej oferty:
1) użytkownik zgłasza się do macierzystego Oddziału PTTK i deklaruje chęć skorzystania
z Oferty,
2) w Oddziale zostaje zweryfikowane opłacenie składek przez użytkownika oraz zostaje zrobione ksero obu stron legitymacji PTTK (musi być czytelny numer legitymacji, imię i nazwisko, oraz widoczny znaczek opłaty członkowskiej na dany rok kalendarzowy),
3) użytkownik dokonuje wpłaty na wskazane subkonto ZG PTTK (nr 35 1160 2202 0000 0000 6084 8468),
4) użytkownik mailowo przesyła do osoby wyznaczonej przez ZG PTTK następujące dokumenty:
- kopia wniesienia opłaty,
- kopia obu stron legitymacji z czytelnymi danymi.
UWAGA! W mailu należy dodatkowo podać Oddział, w którym użytkownik opłacił składki członkowskie.
Powyższe należy przesłać na adres mailowy jacek.trzoch@pttk.pl oraz do wiadomości (DW na adres mailowy) agata.matuszewska@orange.com
Po otrzymaniu wymienionych dokumentów do Oddziału zostanie przesłana dla użytkownika karta SIM (już aktywna). Możliwe są inne formy odbioru – do indywidualnego rozpatrywania -niemniej odbiór w macierzystym Oddziale jest przez nas preferowany.
Powyższa oferta ta została przygotowana na 500 kart SIM.
Karty SIM działające w tej Ofercie są własnością PTTK, zaś każdy z korzystających jest
w systemie wpisany jako użytkownik.
Na 30 dni przed zakończeniem okresu promocyjnego (12-to miesięczny okres trwania umowy), użytkownik ma obowiązek powiadomić Oddział, jeżeli zamierza dalej korzystać
z karty SIM. Oddział powiadamia pilnie osobę odpowiedzialną po stronie PTTK za Ofertę (Jacek Trzoch mail: jacek.trzoch@pttk.pl tel. 500000011). Spowoduje to przedłużenie umowy – warunkiem niemniej jest dokonanie jednorazowej wpłaty przez użytkownika na wskazane subkonto, za okres kolejnych 12-tu miesięcy. Niezłożenie przez użytkownika takiej deklaracji spowoduje automatyczne wyłączeniu numeru przez Operatora po upływie okresu trwania umowy.
Każdy z użytkowników może posiadać 1 kartę SIM w tej Ofercie.
Jest to idealna forma prezentu - należy pamiętać, iż obdarowany musi być członkiem PTTK.
Oddział (jednostka za pośrednictwem której dany członek korzysta z tejże Oferty) ma obowiązek prowadzić pełen wykaz kart SIM członków korzystających z Oferty, obejmujący: imię i nazwisko użytkownika, numer telefonu, numer legitymacji członkowskiej PTTK, jednostka w której karta jest użytkowana, dane adresowe użytkownika.

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.