Przejdź do treści

Pożegnanie Członka Honorowego PTTK Władysława Chmurę (1937-2022) Pożegnanie Członka Honorowego PTTK Władysława Chmurę (1937-2022)

Wyszukiwarka indeksująca

 

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy
Członka Honorowego PTTK

Władysława Chmurę

(1937−2022)

Władysław Chmura należał do tych wybitnych działaczy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, którzy istotę rozwoju Towarzystwa upatrywali w sile oddziałów i w pracy z młodzieżą.

Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wstąpił w 1962 r., zostając członkiem Koła Terenowego Oddziału PTTK „Bieszczady” w Lesku. W Oddziale tym pełnił funkcję sekretarza zarządu w latach 1962−1966. W roku 1970 wspólnie z kolegami założył Oddział PTTK w Ropczycach, w którym pełnił od chwili założenia do 1974 r. funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału, a w następnie do roku 1989 prezesa Zarządu Oddziału. W latach 1981−1991 był członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Rzeszowie. Aktywnie działał w komisjach Zarządu Wojewódzkiego PTTK: turystyki pieszej, krajoznawczej, młodzieżowej. Przez wszystkie lata aktywnie uczestniczył w różnorodnych działaniach i pracach kadry PTTK. Brał udział w Ogólnopolskiej Naradzie Prezesów PTTK w Warszawie w1974 r., a także w naradach prezesów oddziałów PTTK w Sanoku w 1979 r., w Krakowie w 1983 r. i w Chorzowie w 1987 r. Uczestniczył w XXIII Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej PTTK w 1983 r. Był delegatem na XI Zjazd Krajowy PTTK w 1985 r. W latach siedemdziesiątych XX w. podejmował szeroką działalność w realizację Kampanii Programowej PTTK „Polska Naszych Dni” przez cały okres jej trwania. W roku 1980 uczestniczył w III Kongresie Krajoznawstwa Polskiego w Płocku. Organizował w ropczyckim oddziale sejmiki krajoznawcze, w których brała udział głównie młodzież szkolna. Udzielał pomocy sąsiednim oddziałom PTTK, dzieląc się swą wiedzą i doświadczeniem z młodszymi działaczami. W roku 1989 Oddział PTTK w Ropczycach nadał mu godność Honorowego Prezesa. Nadal jednak działał na rzecz swego macierzystego oddziału, pełniąc w latach 1992−2013 ponownie funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału.

Po zmianach organizacyjnych w PTTK i zaprzestaniu funkcjonowania zarządów wojewódzkich poświęcił się działalności społecznej w Oddziale PTTK w Ropczycach. Działał w Oddziałowej Komisji Krajoznawczej PTTK w Ropczycach, pełniąc najpierw funkcję jej wiceprzewodniczącego, a od 2003 r. przewodniczącego. W Oddziale dbał o terminowe załatwianie korespondencji, przygotowywał materiały na posiedzenia Zarządu Oddziału PTTK i innych gremiów kolegialnych oraz gromadził pieczołowicie dokumentację Oddziału PTTK w Ropczycach. Prowadził również szczegółową kronikę działalności Oddziału PTTK w Ropczycach, przygotowując tomy kronik z lat 2001−2008.

Władysław Chmura był autorem i redaktorem publikacji popularyzujących dzieje i osiągnięcia Oddziału PTTK w Ropczycach, przybliżających historię miasta oraz sylwetki działaczy tego Oddziału, między innymi takich, jak: „Zarys historii Oddziału PTTK Ropczyce w latach 1970-2000”, „Sylwetki działaczy Oddziału PTTK Ropczyce 1970-2000, „XXX lat Oddziału PTTK Ropczyce”, „Ta Ziemia była Ich Domem”.

Władysław Chmura przez lata pracy społecznej i zaangażowania w nią realizował szeroką działalność organizacyjną i programową. Pomagał i aktywnie uczestniczył w organizacji 12 szkolnych klubów krajoznawczo-turystycznych PTTK w szkołach podstawowych i średnich oraz wielu kół zakładowych, terenowych i środowiskowych na terenie regionu rzeszowskiego. Był organizatorem i współorganizatorem wielu imprez turystycznych i krajoznawczych dla młodzieży szkolnej, połączonych ze zdobywaniem odznak turystycznych i krajoznawczych. Sam również zdobywał odznaki: turystyki górskiej, pieszej, kolarskiej i krajoznawcze. Organizował kursy szkoleniowe dla kadry funkcyjnej i programowej PTTK, jak również sam zdobył uprawnienia przewodnika beskidzkiego, przodownika turystyki pieszej PTTK, instruktora krajoznawstwa Polski. Wyróżniony został tytułami Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej PTTK, Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa oraz Nauczyciela Kraju Ojczystego.

W trudnych latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Władysław Chmura nie zaprzestał pracy na rzecz Oddziału PTTK w Ropczycach. Podejmował szeroką akcję reaktywowania kół i pozyskiwania nowych członków. Reaktywował Koło Grodzkie PTTK w Ropczycach, w którym przez lata pełnił funkcję prezesa. Wspólnie z zarządem koła organizował liczne imprezy turystyczne i krajoznawcze dla członków koła i ich rodzin.

Równocześnie Władysław Chmura podejmował działalność w innych organizacjach społecznych, jak w: Lidze Przyjaciół Żołnierza (następnie Lidze Obrony Kraju), Polskim Czerwonym Krzyżu, Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej.

Za całokształt pracy zawodowej i społecznej został wyróżniony między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Turystyki”, odznaką „Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego”, Statuetką Marszałka Województwa Podkarpackiego za szczególne osiągnięcia w rozwoju turystyki i promocji, Złotą Honorową Odznaką PTTK i wieloma innymi.

Godność Członka Honorowego PTTK nadał Władysławowi Chmurze XVII Walny Zjazd PTTK w dniu 16 września 2005 r.

Władysław Chmura był z zawodu i powołania nauczycielem. Uczył Polski i uczył lubić ludzi. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze poniosło wielką stratę. Odszedł na wieczną wędrówkę wielki patriota, skromny, wspaniały człowiek, niezapomniany Kolega i Przyjaciel. Będzie Go nam bardzo brakowało.

Cześć Jego Pamięci!

Władze Naczelne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram