Przejdź do treści

Pożegnanie Członka Honorowego PTTK Jerzego Załęskiego (1924–2022) Pożegnanie Członka Honorowego PTTK Jerzego Załęskiego (1924–2022)

Wyszukiwarka indeksująca

Zaleski Jerzy 2Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy naszego Kolegę
Członka Honorowego PTTK

Jerzego Załęskiego

(1924–2022)

Prawnika, turystę i krajoznawcę, działacza społecznego; człowieka, który twórczo zaznaczył swoją obecność w różnych sferach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
-Krajoznawczego, szczególnie jako inicjator i pionier inwentaryzacji krajoznawczej, organizator imprez turystycznych pieszych, górskich i narciarskich oraz konkursów i wystaw fotograficznych.

Był żołnierzem Armii Krajowej w Warszawiew latach 1942−1944, a następnie Batalionów Chłopskich w Łowickiem.Od 1945 r. zamieszkały we Wrocławiu.

Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wstąpił w 1952 r.,pełniąc społecznie odpowiedzialne funkcje: wiceprezesa Zarządu Oddziału PTTK we Wrocławiu w latach 1959−1962 i prezesa tego Oddziału w latach 1963−1974 i 1977−1993, członka Zarządu Okręgu i Zarządu Wojewódzkiego PTTK we Wrocławiu w latach 1961−1989, członka Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK w latach 1968−1993 i jego prezesa w latach 1981−1993. Był honorowym przewodniczącym Komisji Krajoznawczej Oddziału Wrocławskiego PTTK.

Jerzy Załęski był szczególnie zasłużony w sporządzaniu wykazów obiektów krajoznawczych i ich opisów, redaktorem monografii kilkunastu zinwentaryzowanych gmin, jednym z redaktorów kwartalnika krajoznawczego o Dolnym Śląsku pt. „Informator Krajoznawczy”.

Był instruktorem fotografii krajoznawczej, zasłużonym instruktorem krajoznawstwa, organizatorem konkursów i wystaw fotograficznych, autorem licznych prelekcji ilustrowanych przezroczami.

Uhonorowany został między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki” w stopniu złotym, odznaką „Zasłużony dla Dolnego Śląska”, Złotą Honorową Odznaką PTTK i innymi. W 1990 r. XII Zjazd Krajowy PTTK nadał Jerzemu Załęskiemu godność Członka Honorowego PTTK.

Towarzystwo straciło jednego z najwybitniejszych działaczy w swojej historii, patriotę, Człowieka pryncypialnego, przekonanego o wartości pracy, a przede wszystkim lubiącego i ceniącego ludzi. Był przyjacielem wielu z nas.

Cześć Jego Pamięci!

Władze Naczelne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

 

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram