Przejdź do treści

Pożegnanie Członka Honorowego PTTK Zygmunta Bracławika Pożegnanie Członka Honorowego PTTK Zygmunta Bracławika

Wyszukiwarka indeksująca

Z ogromnym żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 19 lutego 2021 r.
zmarł nasz wspaniały Kolega

Członek Honorowy PTTK

Zygmunt Bracławik

nestor przewodnictwa śląskiego

(1929−2021)

z braclawik1Odszedł wspaniały człowiek, gorący patriota, instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, a później do ostatnich swoich dni działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno--Krajoznawczego. Urzekał wiedzą, taktem i kulturą.

Całe życie związany z Katowicami, gdzie ukończył szkołę podstawową i średnią jako absolwent Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach, uzyskując dyplom technika budowy maszyn elektrycznych. Pracę rozpoczął w Hucie „Pokój” w Rudzie Śląskiej, w której przepracował 38 lat, będąc na różnych stanowiskach, m.in. kierownika Oddziału Montażowego i kierownika Pracowni Kalkulacji. W 1990 r. przeszedł na emeryturę.

Działalność społeczną rozpoczął w 1938 r. w Związku Harcerstwa Polskiego. Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wstąpił w 1954 r., aktywnie związując się z Kołem PTTK przy Hucie „Pokój”. Tego samego roku uzyskał też uprawnienia przewodnika beskidzkiego.

Zygmunt Bracławik od początku związany był z Górnośląskim Oddziałem PTTK w Katowicach, pełniąc różne funkcje. W latach 1957–1992 był członkiem zarządu i wieloletnim wiceprezesem Koła PTTK przy Hucie „Pokój”. Z Jego inicjatywy wybrano na patrona tego Koła Augusta Czarnynogę, współzałożyciela Koła i wieloletniego znanego w kraju działacza turystycznego. Przygotowywał audycje pod tytułem: „Ruszaj się bo zardzewiejesz”, regularnie nadawane przez kilka lat przez Zakładowy Radiowęzeł. Inicjatorem, kierownikiem i jednym z wykładowców na kursach organizatorów turystyki. Był współorganizatorem wielu imprez turystycznych, m. in. rajdów, wycieczek, obozów, ogólnopolskich rajdów hutników. Po przejściu na emeryturę był inicjatorem powołania i założycielem Klubu Seniora przy Kole PTTK, który prowadził przez 18 lat, organizując różne imprezy („Mikołaje”, spotkania, wycieczki wielodniowe). W uznaniu zasług z okazji uroczyście obchodzonego sześćdziesięciolecia działania Koła nadano Jemu tytuł Honorowego Prezesa Koła.

Był niestrudzony w popularyzowaniu turystyki i kształceniu kadr przewodnickich. Wykładowcą i egzaminatorem na kursach przewodnickich, inicjatorem organizacji kursów przewodnickich. W latach 1962–1979 był członkiem Zarządu Koła Przewodników Beskidzkich im. Bogusława Ryborza, w tym w latach 1977–1979 prezesem zarządu. Był inicjatorem akcji „Przewodnik czeka” i współorganizatorem rajdów narciarskich. Brał udział w oznakowaniu „Szlaków Więźniów Oświęcimskich”, przy budowie wieży widokowej na Baraniej Górze, w przygotowaniu obiektu pod muzeum turystyki na Przysłopie.

Zygmunt Bracławik od roku 1964 był również członkiem Koła Przewodników Tatrzańskich w Katowicach, w którym w latach 1967–2001 pełnił różne funkcje w zarządzie, m.in. w latach 1967–1970 i 1980–2001 prezesa Koła. Od 7 listopada 2000 r. był członkiem honorowym Koła Przewodników Tatrzańskich im. Janusza Chmielowskiego w Katowicach, a od 6 marca 2001 r. prezesem honorowym Koła. Był inicjatorem nadania Kołu Przewodników Tatrzańskich imienia Janusza Chmielowskiego, postawienia pomnika nagrobnego Januszowi Chmielowskiemu.

W latach 1972–1979 był też członkiem Wojewódzkiej Komisji Przewodnickiej, członkiem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w latach 1969–1990, w tym w latach
1987–1990 przewodniczącym oraz w latach 1972–1979 członkiem wojewódzkiej komisji krajoznawczej. Był członkiem Komisji Przewodnickiej Zarządu Głównego PTTK w latach 1978–1989, w tym w latach 1982–1989 jej wiceprezesem. W latach 1987–1997 był członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK.

Zygmunt Bracławik był również autorem wielu artykułów na tematy turystyczne, cyklu wspomnień o zmarłych kolegach przewodnikach, na tematy związane z hutnictwem nie tylko krajowym oraz na tematy krajoznawcze, które były publikowane w lokalnych dziennikach i w różnych czasopismach, m. in. w tygodniku „Magazyn Hutniczy”, kwartalniku „Werk”, w „Światowidzie”.

Był członkiem Oddziału Miejskiego PTTK w Rudzie Śląskiej. Miał uprawnienia przewodnika tatrzańskiego, beskidzkiego i miejskiego po GOP, a także uhonorowany został tytułem Zasłużonego Przewodnika PTTK. Był przodownikiem GOT, przodownikiem turystyki pieszej i przodownikiem GON oraz instruktorem turystyki narciarskiej, instruktorem kształcenia kadr turystycznych, instruktorem krajoznawstwa.

Zygmunt Bracławik był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany, m. in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Turystyki”, Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, Srebrną Odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, Złotą Odznaką „Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego”, Odznaką „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, Srebrną Odznaką Honorową Naukowo-Technicznego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Hutnictwa, Złotą Odznaką Honorową SITPH, Złotą Honorową Odznaką PTTK i in. 5 września 1997 r. na XIV Walnym Zjeździe PTTK w Lublinie nadano Mu godność Członka Honorowego PTTK.

Będzie nam Jego bardzo brakowało.

Cześć Jego Pamięci!

Władze Naczelne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram