Przejdź do treści

XX Walny Zjazd PTTK XX Walny Zjazd PTTK

Wyszukiwarka indeksująca

Materiały do XX Walnego Zjazdu PTTK

 

Uchwała nr 171/XIX/2020 Zarządu Głównego PTIK z dnia 4 lipca 2020 r. w sprawie Ordynacji Wyborczej

Załącznik do uchwały ZG PTTK nr 171 /XIX/2020 z 4 lipca 2020 r. w sprawie Ordynacji Wyborczej - Ordynacja Wyborcza

Załącznik nr 1 do Ordynacji Wyborczej - Ankieta członka PTTK dla potrzeb wykonywania prawa wyborczego

Załącznik nr 2 do Ordynacji Wyborczej - Klauzula informacyjna do „Ankiety członka PTTK dla potrzeb wykonywania prawa wyborczego”

 

Uchwała Nr 205/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTKz dnia 26 marca 2021r. w sprawie powołania Komitetu Programowo-Organizacyjnego XX Walnego Zjazdu PTTKchwała Nr 205/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTKz dnia 26 marca 2021r. w sprawie powołania Komitetu Programowo-Organizacyjnego XX Walnego Zjazdu PTTK

 

Uchwała nr 206/XIX/2021 Zarządu Głównego PTIK z dnia 26 marca 2021r. w sprawie kryteriów jakie powinny być spełnione przy kierowaniu wniosków o nadanie przez XX Walny Zjazd PTTK godności Członka Honorowego PTTK

Załącznik do Uchwały ZG PTTK nr 206/XIX/2021 z dnia 26 marca 2021r. - Wniosek o nadanie godności Członka Honorowego PTTK

 

Uchwała nr 216/XIX/2021 Zarządu Głównego PTIK z dnia 28 maja 2021r. w sprawie zatwierdzenia składów zespołów wspierających pracę Komitetu Programowo-Organizacyjnego XX Walnego Zjazdu PTTK

 

Uchwała nr 253/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z 26 lutego 2022 roku w sprawie zwołania XX Walnego Zjazdu PTTK oraz przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej

 

Załącznik nr 1 do uchwały ZG PTTK Nr 257/XIX/2022 z 15.03.2022 r. w sprawie klucza i rozdzielnika mandatów delegatów oddziałów na regionalne konferencje oddziałów PTTK

Załącznik nr 2 do uchwały ZG PTTK Nr 257/XIX/2022 z 15.03.2022 r. w sprawie klucza i rozdzielnika mandatów delegatów oddziałów na regionalne konferencje oddziałów PTTK

Załącznik nr 3 do uchwały ZG PTTK Nr 257/XIX/2022 z 15.03.2022 r. w sprawie klucza i rozdzielnika mandatów delegatów oddziałów na regionalne konferencje oddziałów PTTK

Załącznik nr 4 do uchwały ZG PTTK Nr 257/XIX/2022 z 15.03.2022 r. w sprawie klucza i rozdzielnika mandatów delegatów oddziałów na regionalne konferencje oddziałów PTTK

Załącznik nr 5 do uchwały ZG PTTK Nr 257/XIX/2022 z 15.03.2022 r. w sprawie klucza i rozdzielnika mandatów delegatów oddziałów na regionalne konferencje oddziałów PTTK

Załącznik nr 6 do uchwały ZG PTTK Nr 257/XIX/2022 z 15.03.2022 r. w sprawie klucza i rozdzielnika mandatów delegatów oddziałów na regionalne konferencje

Załącznik nr 7 do uchwały ZG PTTK Nr 257/XIX/2022 z 15.03.2022 r. w sprawie klucza i rozdzielnika mandatów delegatów oddziałów na regionalne konferencje oddziałów PTTK

Załącznik nr 8 do uchwały ZG PTTK Nr 257/XIX/2022 z 15.03.2022 r. w sprawie klucza i rozdzielnika mandatów delegatów oddziałów na regionalne konferencje oddziałów PTTK

Załącznik nr 9 do uchwały ZG PTTK Nr 257/XIX/2022 z 15.03.2022 r. w sprawie klucza i rozdzielnika mandatów delegatów oddziałów na regionalne konferencje oddziałów PTTK

Załącznik nr 10 do uchwały ZG PTTK Nr 257/XIX/2022 z 15.03.2022 r. w sprawie klucza i rozdzielnika mandatów delegatów oddziałów na regionalne konferencje oddziałów PTTK

Załącznik nr 11 do uchwały ZG PTTK Nr 257/XIX/2022 z 15.03.2022 r. w sprawie klucza i rozdzielnika mandatów delegatów oddziałów na regionalne konferencje oddziałów PTTK

Załącznik nr 12 do uchwały ZG PTTK Nr 257/XIX/2022 z 15.03.2022 r. w sprawie klucza i rozdzielnika mandatów delegatów oddziałów na regionalne konferencje oddziałów PTTK

Załącznik nr 13 do uchwały ZG PTTK Nr 257/XIX/2022 z 15.03.2022 r. w sprawie klucza i rozdzielnika mandatów delegatów oddziałów na regionalne konferencje oddziałów PTTK

Załącznik nr 14 do uchwały ZG PTTK Nr 257/XIX/2022 z 15.03.2022 r. w sprawie klucza i rozdzielnika mandatów delegatów oddziałów na regionalne konferencje oddziałów PTTK

Załącznik nr 15 do uchwały ZG PTTK Nr 257/XIX/2022 z 15.03.2022 r. w sprawie klucza i rozdzielnika mandatów delegatów oddziałów na regionalne konferencje oddziałów PTTK

Załącznik nr 16 do uchwały ZG PTTK Nr 257/XIX/2022 z 15.03.2022 r. w sprawie klucza i rozdzielnika mandatów delegatów oddziałów na regionalne konferencje oddziałów PTTK

Załącznik nr 1 do uchwały ZG PTTK Nr 257/XIX/2022 z 15.03.2022 r. w sprawie klucza i rozdzielnika mandatów delegatów oddziałów na regionalne konferencje oddziałów PTTK

 

Uchwała nr 258/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie rozdzielnika mandatów delegatów na XX Walny Zjazd PTTK

Załącznik do Uchwały ZG PTTK nr 258/XIX/2022 z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie rozdzielnika mandatów delegatów na XX Walny Zjazd PTTK

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram