Andrzej Danowski, Franciszek Midura „Rola i zadania Społecznego Opiekuna Zabytków".