Franciszek Midura „Zarys historii społecznej inwentaryzacji zabytków w Polsce".