Biografia Władysława Kowalskiego, której autorką jest Barbara Myczkowska-Hankus.

Władysław Kowalski, Biografia

 

Zbiór legend ze zbiorów Władysława Kowalskiego, które opracowała i wstępem opatrzyła Barbara Myczkowska-Hankus.

Władysław Kowalski, Legendy i podania ziemi dobczyckiej