Przejdź do treści

Weryfikacja Odznak Weryfikacja Odznak

Wyszukiwarka indeksująca

Warto zdobywać odznaki turystyczne, krajoznawcze i przyrodnicze.

Podczas ich zdobywania poznajemy nasz kraj, odwiedzamy przepiękne miejsca, poznajemy i doświadczamy wiele elementów krajobrazu, dobrodziejstw kultury, miejscowych tradycji, unikalnej przyrody, wspaniałych zabytków.

Regulaminy odznak znajdują się na stronach właściwych Komisji Programowych odpowiednio dla danej dyscypliny turystyki kwalifikowanej. Odznaki przyznają w zakresie posiadanych kompetencji terenowe referaty weryfikacyjne, regionalne referaty weryfikacyjne, oraz właściwe komisje turystyki Zarządu Głównego PTTK.

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram