Przejdź do treści

Skład Skład

Wyszukiwarka indeksująca

Komisja Opieki nad Zabytkami ZG PTTK powołana uchwałą nr 60/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z 10 marca 2018 r.

Andrzej Danowski - Przewodniczący

Jerzy Kowalski - Zastępca Przewodniczącego

Robert Starzyński -  Zastępca Przewodniczącego

Wojciech Pasek  - Sekretarz Komisji

Barbara Cichecka

Katarzyna Sikora

Barbara Stanek-Wróbel

Wanda Szpilewska

Ryszard Wilk

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram