Przejdź do treści

Skład Skład

Wyszukiwarka indeksująca

Komisja Opieki nad Zabytkami ZG PTTK

Komisja w składzie wybranym podczas Krajowej Konferencji Opieki nad Zabytkami w dniu 10 lutego 2018 r. zatwierdzona uchwałą ZG PTTK nr 60/XIX/2018 z 10 marca 2018 roku.

  • Andrzej Danowski - przewodniczący
  • Jerzy Kowalski - zastępca przewodniczącego
  • Robert Starzyński - zastępca przewodniczącego
  • Wojciech Pasek - sekretarz
  • Barbara Cichecka - członek
  • Katarzyna Sikora - członek
  • Barbara Stanek-Wróbel - członek
  • Wanda Szpilewska - członek
  • Ryszard Wilk - członek

Znajdź nas na    Facebook YouTube