Przejdź do treści

Krajowa Konferencja Opieki nad Zabytkami 2018 Krajowa Konferencja Opieki nad Zabytkami 2018

Wyszukiwarka indeksująca

Krajowa Konferencja Opieki nad Zabytkami 2018

Komisja Opieki nad Zabytkami ZG PTTK serdecznie zaprasza wszystkie Oddziałowe Komisje Opieki nad Zabytkami PTTK, Muzea Regionalne PTTK, Regionalne Pracownie Krajoznawcze PTTK, Wojewódzkie Porozumienia Oddziałów PTTK do zgłaszania delegatów na Konferencję. Termin zgłaszania delegatów upływa 15 stycznia 2018 r.

Delegaci przyjeżdżają na własny koszt, lub jednostki delegującej. Regulamin Konferencji znajduje się w załączeniu.

Ponieważ oprócz wyborów składu nowej Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK i podsumowania dotychczasowej działalności wytyczane będą nowe kierunki działania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, prosimy o delegowanie osób kreatywnych lub doświadczonych, które swoją obecnością mogłyby wzbogacić przyjmowany na naradzie nasz program.

Uchwała5/XIX/2017

1. Regulamin KKOnZ 2018-II

2. Zawiadomienie o KKOnZ 2018

3. Zgłoszenie Delegatów KKOnZ 2018

4. Rozdzielnik Mandatów KKOnZ 2018

 

 

Znajdź nas na    Facebook YouTube