Kolejność: 0

Zarząd Główny PTTK kieruje całokształtem działalności PTTK w okresie między Walnymi Zjazdami i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zjazdem. W skład Zarządu Głównego wchodzi od 15 do 21 osób. Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezydium, w tym prezesa, wiceprezesów i skarbnika oraz powołuje sekretarza generalnego, który wchodzi w skład Prezydium. Zadania Zarządu Głównego PTTK określa Statut PTTK. 

 

Skład Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego:

(prosimy kliknąć na dane nazwisko, by dowiedzieć się więcej o danej osobie)

 

Jerzy Kapłon, prezes

Informacja o osobie

Zadania

 • kierowanie pracami ZG PTTK i Prezydium ZG PTTK,
 • kontakty PTTK na zewnątrz i reprezentowanie PTTK,
 • wypełnianie zadań wynikających ze Statutu PTTK, w tym składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków PTTK oraz udzielanie pełnomocnictw,
 • składanie oświadczeń, w imieniu PTTK, wynikających z wykonywania uchwał Zarządu Głównego PTTK we współdziałaniu z innymi członkami ZG PTTK,
 • reprezentowanie ZG PTTK w kontaktach z Główną Komisją Rewizyjną PTTK i Głównym Sądem Koleżeńskim PTTK, 
 • współdziałanie z Komisją Działalności Podwodnej ZG PTTK,
 • członek Zespołu ds. wspierania działalności oddziałów i spraw członkowskich.

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marian Jurak, wiceprezes

Informacja o osobie

Marian Jurak, urodzony 25 lutego 1955 roku w Olsztynie na Warmii. W PTTK od 1972 roku. Filolog polski i angielski, przewodnik turystyczny po Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie od 1974 roku, pilot wycieczek. Autor przewodników turystycznych i map turystycznych. Od 1997 roku prezes Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK w Olsztynie. Zainteresowania: turystyka kajakowa, rowerowa i motocyklowa, historia regionalna, historia techniki.

Zadania

 • zastępowanie prezesa, wykonywanie prac powierzonych przez ZG PTTK, w tym kierowanie dziedzinami działalności Towarzystwa wynikającymi z podziału zadań,
 • kontakty PTTK na zewnątrz i reprezentowanie PTTK w zakresie ustalonym przez Prezydium ZGPTTK,
 • składanie oświadczeń, w imieniu PTTK, wynikających z wykonywania uchwał ZG PTTK,
 • koordynowanie całokształtu spraw zagranicznych PTTK,
 • koordynowanie działalności PTTK w dziedzinie turystyki wodnej,
 • Koordynowanie spraw związanych z wydawnictwami „Gościniec” oraz „Ziemia” a także stroną internetową,
 • współdziałanie z Komisją Turystyki Kajakowej ZG PTTK,
 • współdziałanie z Komisją Przewodnicką i Krajowym Samorządem Przewodnickim ZG PTTK,
 • członek Zespołu ds. promocji i współpracy zagranicznej.

Kontakt

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Jakub Nowak, wiceprezes

Informacja o osobie

Jakub Nowak, urodzony 7 sierpnia 1981 w Żywcu. Rodzinie związany także z Warszawą i Krakowem. W PTTK od 2002 roku. Fizyk, matematyk, pedagog, przodownik turystyki górskiej, znakarz szlaków górskich. Od 2013 r. Prezes Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu, Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki "Schroniska i Hotele PTTK KARPATY" w Nowym Sączu, Wiceprzewodniczący Rady Prezesów Oddziałów PTTK woj. Śląskiego. Pasjonat astronomii, muzyki Chopina i turystyki motorowej.

Zadania

 • zastępowanie prezesa, wykonywanie prac powierzonych przez ZG PTTK, w tym kierowanie dziedzinami działalności Towarzystwa wynikającymi z podziału zadań,
 • kontakty PTTK na zewnątrz i reprezentowanie PTTK w zakresie ustalonym przez Prezydium ZG PTTK,
 • składanie oświadczeń, w imieniu PTTK, wynikających z wykonywania uchwał ZG PTTK,
 • działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wśród osób niepełnosprawnych,
 • współdziałanie z Radą ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych,
 • reprezentowanie ZG PTTK w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych,
 • członek Zespołu ds. statutowo- regulaminowych,
 • współdziałanie z Komisją Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK,
 • współdziałanie z Komisją Górskiej Turystyki Jeździeckiej.

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Waldemar Osypiuk, wiceprezes

Informacja o osobie

 

Zadania

 • zastępowanie prezesa, wykonywanie prac powierzonych przez ZG PTTK, w tym kierowanie dziedzinami działalności Towarzystwa wynikającymi z podziału zadań,
 • kontakty PTTK na zewnątrz i reprezentowanie PTTK w zakresie ustalonym przez Prezydium ZG PTTK,
 • składanie oświadczeń, w imieniu PTTK, wynikających z wykonywania uchwał ZG PTTK,
 • działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania oddziałów,
 • członek Zespołu ds. wspierania działalności oddziałów i spraw członkowskich.

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dariusz Nazarczyk, skarbnik

Informacja o osobie

W PTTK od 1983 r. Wykształcenie wyższe ekonomiczne (SGH) na kierunku ekonomiki turystyki, doradca podatkowy. Współwłaściciel i członek zarządu Kancelarii Finansowej TAX-PROFI Sp. z o.o. w Warszawie. Członek GKR PTTK od 2012 r. Prezes Komisji Rewizyjnej Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK, Skarbnik Oddziału Warszawskiego PTTK. Przodownik Turystyki Pieszej PTTK i Instruktor Krajoznawstwa PTTK.

 

Zadania

 • kontakty PTTK na zewnątrz, reprezentowanie PTTK w zakresie ustalonym przez Prezydium ZG PTTK,
 • zadania wynikające ze Statutu PTTK, w tym składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków PTTK oraz udzielanie pełnomocnictw we współdziałaniu z prezesem ZG PTTK,
 • składanie oświadczeń, w imieniu PTTK, wynikających z wykonywania uchwał ZG PTTK,
 • nadzór nad opracowywaniem budżetów i rocznych sprawozdań finansowych ZG PTTK oraz realizacją budżetów,
 • reprezentowanie PTTK wobec władz i instytucji w sprawach finansowych, w szczególności wynikających z budżetu oraz zatwierdzonych planów gospodarczych PTTK,
 • koordynowanie spraw szlaków turystycznych w PTTK, 
 • członek Zespołu ds. wspierania działalności oddziałów i spraw członkowskich.

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adam Jędras, sekretarz generalny

Informacja o osobie

 

Zadania

 • kontakty PTTK na zewnątrz, reprezentowanie PTTK w zakresie ustalonym przez Prezydium ZG PTTK,
 • nadzór nad realizacją uchwał ZG PTTK,
 • realizacja uchwały budżetowej PTTK,
 • nadzorowanie przestrzegania Statutu, uchwał i regulaminów oraz koordynowanie prac w zakresie ich przygotowywania, uchwalania oraz ewentualnego uzupełnienia,
 • składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków PTTK w ramach posiadanych pełnomocnictw,
 • koordynowanie spraw ochrony znaku PTTK i innych znaków zastrzeżonych,
 • podejmowanie decyzji o wystąpieniu ze sztandarem PTTK na uroczystościach i imprezach oraz prowadzenie ewidencji tych wystąpień,
 • wykonywanie innych działań powierzonych przez ZG PTTK,
 • współdziałanie z Komisją Środowiskową.

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Roman Bargieł, członek

Informacja o osobie

 

Zadania

 • współdziałanie z Komisją ds. Współpracy z Wojskiem Polskim,
 • współpraca PTTK z pozarządowymi organizacjami działającymi w sferze turystyki, w tym z organizacjami harcerskimi,
 • członek Zespołu ds. statutowo- regulaminowych.

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lucjusz Bilik, członek

Informacja o osobie

 

Zadania

 • współpraca PTTK ze środowiskami sportowymi,
 • współdziałanie z Komisją Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jacek Czober, członek

Informacja o osobie

 

Zadania

 • współdziałanie z Komisją Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK,
 • członek zespołu ds. kadry programowej PTTK i szkoleń ZG PTTK.

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jarosław Dąbrowski, członek

Informacja o osobie

 

Zadania

 • współdziałanie z Komisją Turystyki Narciarskiej ZG PTTK,
 • członek zespołu ds. promocji i współpracy zagranicznej ZG PTTK.

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Paweł Mordal, członek

Informacja o osobie

 

Zadania

 • współdziałanie z Komisją Imprez na Orientację ZG PTTK.

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jacek Potocki, członek

Informacja o osobie

 

Zadania

 • współdziałanie z Komisją Turystyki Górskiej ZG PTTK,
 • współdziałanie z Kapitułą Odznaczeń.

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanisław Sikora, członek

Informacja o osobie

 

Zadania

 • członek zespołu ds. statutowo- regulaminowych,
 • członek zespołu ds. wspierania działalności oddziałów i spraw członkowskich,
 • członek zespołu ds. promocji i współpracy zagranicznej ZG PTTK,
 • członek zespołu ds. kadry programowej PTTK i szkoleń ZG PTTK.
 • współdziałanie z Komisją Ochrony Przyrody ZG PTTK.

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Agnieszka Wałach, członek

Informacja o osobie

 

Zadania

 • współdziałanie z Komisją Historii i Tradycji,
 • konkurs wspierający działalność programową oddziałów,
 • konkurs „Na najciekawszy produkt turystyczny PTTK",
 • członek zespołu ds. wspierania działalności Oddziałów i spraw członkowskich ZG PTTK.

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Andrzej Wasilewski, członek

Informacja o osobie

Zadania

 • współdziałanie z Komisją Opieki nad Zabytkami ZG PTTK,
 • wydawnictwa PTTK „Gościniec" i „Ziemia",
 • sprawy związane z działalnością PTTK w sferze kultury,
 • członek zespołu ds. wspierania działalności Oddziałów i spraw członkowskich ZG PTTK,
 • członek zespołu ds. kadry programowej PTTK i szkoleń ZG PTTK.

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Michał Wieczorek, członek

Informacja o osobie

 

Zadania

 • współdziałanie z Komisją Krajoznawczą,
 • członek Zespołu ds. statutowo- regulaminowych,
 • członek Zespołu ds. kadry programowej PTTK i szkoleń.

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Paweł Zań, członek

Informacja o osobie

Paweł Zań, rocznik 1981, w PTTK od 1994 roku, obecnie w PTTK Oddział „Ursus” w Warszawie.
Z wykształcenia kulturoznawca i menedżer organizacji pozarządowych, z którymi nieprzerwanie od 2000 roku jest związany pełniąc funkcje społeczne, a od 2006 roku również zawodowo. Obecnie pracownik Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, gdzie od lipca 2016 roku odpowiada za program „Działaj lokalnie”. Instruktor krajoznawstwa regionu PTTK, instruktor ochrony przyrody PTTK, przodownik turystyki pieszej PTTK, przodownik turystyki motorowej PTTK. Uprawia turystkę pieszą i rowerową, fotograf-krajoznawca. Swoje zamiłowanie do nowych technologii próbuje zaszczepiać u przedstawicieli trzeciego sektora. Więcej na Facebooku.

Zadania

 • sprawy szkolenia kadry,
 • wdrażanie nowych technologii,
 • współdziałanie z Komisją Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK,
 • członek Zespołu ds. statutowo- regulaminowych,
 • członek Zespołu ds. promocji i współpracy zagranicznej ZG PTTK,
 • członek zespołu ds. kadry programowej PTTK i szkoleń ZG PTTK.

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Benedykt Wojcieszak, członek

Informacja o osobie

Zadania

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieczysław Żochowski, członek

Informacja o osobie

 

Zadania

 • współdziałanie z Komisją Turystyki Motorowej,
 • współpracowanie z organami administracji publicznej w sprawach odznaczeń,
 • członek zespołu ds. statutowo-regulaminowych ZG PTTK.

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.