Przejdź do treści

Skład GKR PTTK Skład GKR PTTK

Wyszukiwarka indeksująca

0

Główna Komisja Rewizyjna PTTK jest organem kontrolującym całokształt działalności PTTK. GKR PTTK w szczególności kontroluje działalność programową i organizacyjną Zarządu Głównego i jego jednostek, z uwzględnieniem zgodności z przepisami prawa, Statutem PTTK, uchwałami Walnego Zjazdu oraz działalność finansową i gospodarczą Zarządu Głównego opierającą się na majątku zarządzanym bezpośrednio przez PTTK. 

W skład Głównej Komisji Rewizyjnej wchodzi od 15 do 21 osób. GKR PTTK wybiera ze swego grona Prezydium, w tym prezesa, wiceprezesów i sekretarza. Zadania GKR PTTK określa Statut PTTK. 

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego:

(prosimy kliknąć na dane nazwisko, by dowiedzieć się więcej o osobie)

 

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram