Przejdź do treści

Pożegnanie Członka Honorowego PTTK - Jerzego Winsze (1936−2023) Pożegnanie Członka Honorowego PTTK - Jerzego Winsze (1936−2023)

Wyszukiwarka indeksująca

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy
Członka Honorowego PTTK

Jerzego Winsze

(1936−2023)

Winsze Jerzy

długoletniego wybitnego działacza Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w zakresie turystyki kolarskiej i krajoznawstwa, organizatora i wykładowcę szkolenia kadr dla turystyki kolarskiej, autora wielu publikacji krajoznawczych, współtwórcę szlaków rowerowych na terenie województwa zachodniopomorskiego, długoletniego prezesa Zarządu Regionalnego Oddziału Szczecińskiego PTTK.

Jerzy Winsze urodził się w Rawiczu. Szkołę podstawową i liceum ukończył w Kaliszu i Kalisz traktował jako miasto rodzinne. W wędrówkach po okolicach Kalisza zgłębiał historię tych terenów. Po wyjeździe do Szczecina na studia na Politechnice Szczecińskiej na wydziale budownictwa wodnego (kierunek drogi wodne i porty) i rozpoczęciu tam pracy zawodowej, związał się z tym miastem na stałe.

Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Szczeciński wstąpił 31 marca 1966 r. Główną domeną Jego zainteresowań była turystyka kolarska. Toteż w 1966 r. podjął działalność w Szczecińskim Turystycznym Klubie Kolarskim PTTK „88”. Tego też roku założył Zakładowe Koło PTTK w Biurze Projektów Budownictwa Morskiego, zaszczepiając jego członkom turystykę kolarską, ale również pieszą, w tym górską. W 1968 r. zdobył uprawnienia przodownika turystyki kolarskiej, a w 1997 r. za swoją bardzo aktywną działalność w turystyce kolarskiej uzyskał tytuł honorowego przodownika turystyki kolarskiej.

W Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym pełnił różne funkcje. W 1969 r. został członkiem najpierw Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej, później wojewódzkiej, a od 1991 r. był przewodniczącym Regionalnej Komisji Turystyki Kolarskiej w Szczecinie. W 1974 r. został wybrany do Zarządu Regionalnego Oddziału Szczecińskiego PTTK, którego był prezesem w latach 1986–2009, a w latach 2009–2014 jego wiceprezesem. W latach 1996–2009 był przewodniczącym Rady Oddziałów PTTK Województwa Zachodniopomorskiego. W latach 1989–1993 i 1997–2013 był członkiem Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK, a w latach 2005–2014 jej wiceprzewodniczącym. Natomiast w latach 2014–2017 był współpracownikiem tej Komisji odpowiadającym za szkolenie kadr.

Jerzy Winsze był też organizatorem, współorganizatorem i kierownikiem zagranicznych wypraw kolarskich Szczecińskiego Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK „88”, między innymi na Węgry (lata 1971, 1975 i 1975). W 1973 r. odbył pierwszą zagraniczną wyprawę do Austrii (21 dni). W 1984 r. prowadził wyprawę rowerową do Włoch. Rok 1987 to wyprawa przez Niemcy, Belgię, Holandię i Luksemburg do Francji. Dwukrotnie zorganizował wyprawę na Bornholm – w 1997 r. i w 1998 r.

Był również komandorem licznych rajdów kolarskich, w tym między innymi: XXXIX Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK w 1999 r. na Wyspie Wolin, 44. Ogólnopolskiego Rajdu „Szlakiem Walk o Szczecin” w 2005 r., XLIX Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK w 2009 r. w Niechorzu, 36. Ogólnopolskiego Zlotu im. Stefana Kaczmarka w 2011 r. Był także współorganizatorem Polsko-Niemieckiego Rajdu Turystycznego „Mobilny bez samochodu” w 2008 r.

Jerzy Winsze brał również udział w tworzeniu programów szkolenia kadr. Z racji wykształcenia, a bardziej z zamiłowania, na kursach szkoleniowych wykładał historię architektury, zagadnienia związane z ochroną przyrody oraz historię Polski. Będąc członkiem Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK, prowadził szkolenia przodowników turystyki kolarskiej na imprezach centralnych (w 1997 r. z ramienia tej Komisji otrzymał uprawnienia wykładowcy PTTK).

Przez cały czas swej działalności był propagatorem zdobywania odznak krajoznawczych i turystycznych, głównie kolarskich. Wiele projektów odznak i znaczków rajdowych, szczególnie w Regionalnym Oddziale Szczecińskim PTTK, to Jego dzieło. Był również autorem regulaminów odznak krajoznawczych, takich jak: „Chrystianizacja Pomorza”, „Szlakiem Cysterskim Pomorza Zachodniego”, kolarskiej „Dookoła Województwa Zachodniopomorskiego” i najważniejszej z nich, ogólnopolskiej, „Szlakiem Architektury Drewnianej w Polsce”. Przez wiele lat był również członkiem Centralnego Referatu Weryfikacyjnego Odznak Turystyki Kolarskiej PTTK oraz Centralnego Zespołu Weryfikacyjnego Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK.

Po uzyskaniu uprawnień znakarza szlaków rowerowych (w 2000 r.) włączył się w realizację szlaków rowerowych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Ponieważ nie mógł realizować ich sam, przy współpracy z innymi przodownikami turystyki kolarskiej przeprowadził szkolenia znakarzy w Regionalnym Oddziale Szczecińskim PTTK. Przy Jego udziale wyznakowanych zostało setki szlaków rowerowych na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym międzynarodowe: hanzeatycki „Dookoła Bałtyku”, Nadmorski R10”, „Zielona Odra” oraz „Równina Nowogardzka” oraz na terenie powiatu gryfickiego (około 250 km) – „Gryfland”.

Jako instruktor krajoznawstwa (od 2001 r. instruktor krajoznawstwa Polski) był autorem i współautorem przewodników związanych z turystyką kolarską, jak na przykład: „Przewodnik rowerowy – Polska (część Okolice Szczecina)” czy „Atlas szlaków rowerowych województwa zachodniopomorskiego”, a także współautorem takich publikacji, między innymi, jak: „Znakowany szlak rowerowy ‘Szlak parków i pomników przyrody’ w powiecie Police”, „Znakowany szlak rowerowy Puszcza Wkrzańska”, „Szkic szlaków turystycznych powiatów polickiego i Becker – Randow”, „Drogi rowerowe na terenie Powiatu Polickiego, stan istniejący – koncepcja”, „Znakowany szlak rowerowy ‘Równina Nowogardzka’. Dokumentacja powykonawcza” (2002).

W 2008 r. został członkiem Rady Ekspertów ds. Turystyki przy Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego.

Za aktywną działalność społeczną wyróżniony był między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”, Odznaką Honorową Gryfa Pomorskiego, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Medalem 50-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 1950–2000. W 2005 r. na XVI Walnym Zjeździe PTTK uhonorowany został najwyższym wyróżnieniem w Towarzystwie – godnością Członka Honorowego PTTK.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze poniosło wielką stratę. Odszedł na wieczną wędrówkę wielki patriota, niezwykle skromny, życzliwy ludziom, pogodny, niezapomniany Kolega i Przyjaciel. Będzie Go nam bardzo brakowało.

Cześć Jego Pamięci!

Władze Naczelne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 13 marca 2023 r. o godz. 10:00
w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Szczecinie-Dąbiu (ul. Czarnogórska),
a pochówek odbędzie się na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie (ul. Ku Słońcu)

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram