Przejdź do treści

Szkoła Krościenko Szkoła Krościenko

Wyszukiwarka indeksująca

Szkoła Krościenko

 

Szkoła krościenko www

 

 

1 września 2022 roku w LO im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem wystartował profil językowo - turystyczny pod patronatem Zarządu Głównego PTTK oraz Pienińskiego Oddziału PTTK w Szczawnicy.

2 marca 2022 roku Szkoła podpisała porozumienie z Powiatem Nowotarskim, Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Pienińskim Oddziałem PTTK w Szczawnicy. Strony zobowiązały się m. in. do wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, w miarę możliwości – finansowego nowego profilu, prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych, objęcia szkoły patronatem. Zgodnie z porozumieniem „Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem, działające pod patronatem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego”, zobowiązało się m. in. do uruchomienia klasy o profilu poświęconym krajoznawstwu i turystyce oraz opracowania założeń programowych, zgodnych z podstawą programową kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, pozwalających uczniom na rozwijanie szczególnych zainteresowań: historią, przyrodą, geografią, folklorem oraz kulturą, a także zasad bezpiecznego uprawienia różnych form turystyki i sportów górskich, prowadzenia Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego przy Pienińskim Oddziale PTTK w Szczawnicy. Stronom przyświecał główny cel - rozwijania wśród uczniów patriotyzmu lokalnego - umiłowania regionu Pienin, Beskidu Sądeckiego, Gorców i Spisza, poznawania historii, folkloru, tradycji, przyrody i geografii tego regionu, zachęcania do bezpiecznego uprawiania turystyki oraz sportów górskich, rozwijania pasji krajoznawczych, a także tworzenie podstaw umożliwiających uczniom w przyszłości pełnienie ról w szeroko rozumianej działalności turystycznej – przy wykorzystaniu tradycji oraz dorobku merytorycznego i ideowego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego”.

Kilka informacji na temat placówki:

- Liceum znajduje się na Głównym Szlaku Beskidzkim (od Ustronia na 209 km, od Wołosatego na 302 km),

- szkoła położona jest na styku trzech pięknych regionów: Pienin, Gorców i Beskidu Sądeckiego.

- ma doskonałą kadrę nauczycieli, a wśród nich pasjonatów gór, przodowników, przewodników turystyki pieszej oraz rowerowej, instruktorów narciarskich, snowboardowych, wspinaczkowych,

- od 2015 roku prowadzi doskonale funkcjonujące SKKT,

- jest pomysłodawcą oraz współorganizatorem Rajdu Śladami Partyzantów na Przysłop.

Czym się różni się klasa językowo – turystyczna od innych? Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w formie wycieczek pieszych z elementami sportowymi, do których wprowadzony został autorski przedmiot uzupełniający – Przyroda Regionu, co wiąże się m.in. z uczestnictwem w imprezach dotyczących turystyki i historii regionu.

Na początku roku szkolnego uczniowie profilu PTTK odbyli szkolenie z pierwszej pomocy oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa w górach, przeprowadzone przez ratownika GOPR-u. W czasie szkolenia uczniowie uzyskali sporo cennych informacji dotyczących przygotowywania się do górskich wycieczek, m. in. niezbędnego ekwipunku turysty. Nowa wiedza może zostać wykorzystana podczas licznych wędrówek organizowanych przez szkołę w ramach zajęć dydaktycznych.  

Profil PTTK to nie tylko wycieczki piesze, w przyszłości planowane są także wycieczki autokarowe.

Zarząd Główny PTTK systematycznie wyposaża szkołę w potrzebną literaturę.

Więcej informacji na temat placówki: Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem, ul. Zdrojowa 11, tel. 18 262 30 25.

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram