Przejdź do treści

VIII Forum i szkolenie pomorskich krajoznawców VIII Forum i szkolenie pomorskich krajoznawców

Wyszukiwarka indeksująca

 

VIII Forum i szkolenie pomorskich krajoznawców

            W dniu 28 stycznia 2023 roku Pomorska Komisja Krajoznawcza PTTK dokonała symbolicznego otwarcia nowego roku krajoznawczego na Pomorzu organizując, w Spichlerzu Błękitny Baranek Muzeum Archeologicznego w Gdańsku - VIII Forum i szkolenie pomorskich krajoznawców i sympatyków krajoznawstwa z województwa pomorskiego,

            W szkoleniu wzięło udział 62 instruktorów i krajoznawców. Część szkoleniową spotkania poprzedziło uroczyste wręczenie medali i honorowych tytułów „Zasłużony krajoznawca województwa pomorskiego”. Tytuły przyznano po raz pierwszy w historii pomorskiego krajoznawstwa dwóm osobom: śp. dr. doc. Jerzemu Szukalskiemu oraz Ryszardowi Józefowi Wrzoskowi.

            Przewodniczący Komisji Dariusz Dębski w swoim wykładzie omówił najważniejsze wydarzenia krajoznawcze w regionie w 2022 roku, dokonał subiektywnej oceny książek krajoznawczych i historycznych, które ukazały się w ubiegłym roku na Pomorzu. Ponadto dokonał analizy działalności instruktorów krajoznawstwa i związanej z tym obszarem tematyki. Przypomniał także o potrzebie zdobywania odznak krajoznawczych oraz zwrócił uwagę na tematykę kolekcjonerstwa krajoznawczego jako jedną z form dokumentowania krajoznawczego i ciekawe hobby. Wskazał również patronów 2023 roku, uchwalonych przez Sejm i Senat RP. Omówił plan Komisji na 2023 rok oraz uwypuklił najważniejsze wydarzenia krajoznawcze, w tym VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego. Przypomniał, że Rada Naczelna Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego ogłosiła na Pomorzu rok 2023 - „Rokiem Antoniego Abrahama”, w związku z stuleciem jego śmierci. Kolejnymi prelegentami byli: Krzysztof Kruszyński -„Miasta Hanzeatyckie” i Stanisław Sikora -„Gdańsk w Hanzie”, którzy profesjonalnie, ale w bardzo przystępny sposób omówili historię powstania i ideę funkcjonowania na przestrzeni setek lat Związku Miast Hanzeatyckich. Tematy były związane z przygotowaniami do organizacji w 2024 roku w Gdańsku Zjazdu Miast Hanzeatyckich. Wykład o nadmorskich fortyfikacjach -„Fortyfikacje nadbrzeżne Gdańska Brzeźna i Nowego Portu w świetle najnowszych  badań” przedstawił  Arkadiusz Woźniakowski. Ostatnią prelegentką była zastępczyni dyrektora do spraw merytorycznych Muzeum Archeologicznego pani Beata Ceynowa, która zaprezentowała muzeum, jego oddziały i posiadane zbiory oraz przedstawiła wykład pt. „But jaki jest, każdy widzi. Obuwie archeologiczne na podstawie znalezisk z Gdańska”. Wykład,  wzbudził w słuchaczach duże zainteresowanie, mimo odczuwanego zmęczenia kilkugodzinnym szkoleniem.

            Uczestnicy tegorocznego spotkania mogli również obejrzeć wystawę fotografii krajoznawczej, poświęconą dziesięciu edycjom Pomorskich Młodzieżowych Sesji Krajoznawczych PTTK, przygotowaną przez Dariusza Dębskiego. Po przerwie kawowej, w czasie której można było między innymi poczęstować się ciastami upieczonymi przez Anię i Marzennę odbyło się w grupach zwiedzanie muzeum i lekcje muzealne.

            Tegoroczne forum i szkolenie nie odbyłoby się w takich warunkach i na takim poziomie, gdyby nie osobiste zaangażowanie w przygotowanie i jego przebieg zastępcy dyrektora muzeum do spraw merytorycznych, pani Beaty Ceynowy.

            Dyrekcji Muzeum Archeologicznego w Gdańsku oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przebieg szkolenia, w tym Klubowi turystycznemu „Kotwica” serdecznie dziękujemy.

Dariusz Dębski

Zdjęcia: Paweł Wysocki, Irena Hubert - Sikora

PW_35.JPGPW_42.JPGPW_05.JPGPW_28.JPGPW_14.JPGPW_07.JPGPW_06.JPGPW_09.JPGPW_17.JPGPW_37.JPGPW_38.JPGPW_12.JPGPW_33.JPGPW_25.JPGPW_27.JPGPW_02.JPGPW_40.JPGPW_04.JPGPW_20.JPGPW_23.JPGPW_03.JPGPW_39.JPGPW_29a.JPGPW_44.JPGPW_22.JPGPW_13.JPGPW_24.JPGPW_45.JPGPW_01.pngPW_21.JPGPW_15a.JPGPW_41.JPGPW_10.JPGPW_36.JPGPW_31.JPGPW_18.JPGPW_16.JPGPW_26.JPGPW_15.JPGPW_34.JPGPW_11.JPGPW_30.JPGPW_08.JPGPW_29.JPGPW_19.JPGPW_43.JPG

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram