Przejdź do treści

Konkurs na najlepszą Pracę dyplomową 2022 Konkurs na najlepszą Pracę dyplomową 2022

Wyszukiwarka indeksująca

 

04 Konkurs praca dyplomowa 2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską lub magisterską z zakresu krajoznawstwa.

Celem Konkursu jest wyróżnienie oryginalnych i wartościowych prac dyplomowych poruszających zagadnienia krajoznawcze oraz propagowanie twórczego poznawania Polski, jej dziejów, kultury i środowiska przyrodniczego.

Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, a obsługę Konkursu w imieniu organizatora zapewnia Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK.

W bieżącej edycji ocenie będą podlegać prace dyplomowe obronione w latach 2021‒2022. Zgłoszenia do udziału w Konkursie przyjmowane są do dnia 10 października 2022 r.

Przed przystąpieniem do Konkursu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu, gdzie znajdziecie Państwo zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie

Regulamin

Zgłoszenie

 

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram