Przejdź do treści

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA NAJLEPSZĄ PROGRAMOWĄ OFERTĘ ODDZIAŁÓW PTTK DLA TURYSTÓW I KRAJOZNAWCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA NAJLEPSZĄ PROGRAMOWĄ OFERTĘ ODDZIAŁÓW PTTK DLA TURYSTÓW I KRAJOZNAWCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wyszukiwarka indeksująca

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA NAJLEPSZĄ PROGRAMOWĄ OFERTĘ ODDZIAŁÓW PTTK DLA TURYSTÓW I KRAJOZNAWCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH I.

I. Organizatorem konkursu jest Rada ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK.

II. Konkurs trwa od 8 kwietnia do 31 października 2022 roku.

III. W konkursie mogą brać udział oddziały PTTK z całego kraju.

IV. Główne cele konkursu:

 

   1. Dotarcie do różnych środowisk osób o specyficznych potrzebach, a zwłaszcza dzieci i młodzieży – członków i sympatyków PTTK – z atrakcyjną ofertą taniej imprezy krajoznawczo-turystycznej o wyraźnych walorach prozdrowotnych

   2. Współpraca oddziałów PTTK z:

     A. organizacjami programowo zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi;

     B. szkołami specjalnymi;

     C. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi;

     D. stowarzyszeniami emerytów, rencistów, uniwersytetami trzeciego wieku, itp.

3. Przybliżenie osobom niepełnosprawnym kontaktu z obiektami dziedzictwa kulturowego (na przykład architekturą miejską, zabytkami urbanistycznymi, skansenami, muzeami, bibliotekami, obiektami sakralnymi), zapoznanie z walorami przyrodniczymi najbliższego regionu i kraju (parkami narodowymi i krajobrazowymi, rezerwatami przyrody, pomnikami przyrody i innymi obiektami przyrodniczymi).

4. Uwzględnienie warunków przystosowania środków komunikacji publicznej, dostępności obiektów zabytkowych, muzealnych, przyrodniczych, widokowych, noclegowych osobom niepełnosprawnym.

5. Pomoc w rozwijaniu turystyki przez osoby niepełnosprawne.

6. Zwiększenie liczebności kadry turystycznej (organizatorów, przodowników turystyki kwalifikowanej oraz grona wolontariuszy – także spoza PTTK) i poprawa stanu jej przygotowania do prowadzenia grup osób z niepełnosprawnością.

VI.Podsumowanie konkursu

1. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w pierwszej połowie grudnia 2022 roku. Oferty imprez zrealizowanych będą oceniane przez zespół powołany przez Radę ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

2. Aby wziąć udział w konkursie, należy do 15 listopada 2022 roku nadesłać sprawozdanie z realizacji ofert oddziałów PTTK dla turystów i krajoznawców niepełnosprawnych albo w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo w formie pisemnej na adres: Rada ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK ul. Senatorska 11 00–075 Warszawa

3. W ocenie przedsięwzięć ujętych w sprawozdaniu szczególna uwaga zostanie zwrócona na:

   1) Popularyzację ofert turystycznych dla osób niepełnosprawnych (liczba imprez krajoznawczo-turystycznych i liczba uczestników).

   2) Sposób dotarcia do środowiska osób niepełnosprawnych.

   3) Liczbę organizacji i środowisk uczestniczących w imprezach zorganizowanych przez oddział PTTK.

   4) Możliwości skorzystania z różnych atrakcji krajoznawczych podczas imprez turystycznych.

   5) Różnorodność form turystyki kwalifikowanej uprawianej przez osoby z niepełnosprawnością.

   6) Efekty integracji osób niepełnosprawnych w obszarze krajoznawstwa i turystyki z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym (czy w oddziale funkcjonuje komisja, koło, klub turystyki osób niepełnosprawnych bądź też SKKT przy szkołach specjalnych).

   7) Warunki dostępności i udogodnień dla osób niepełnosprawnych w zwiedzanych obiektach przyrodniczo-kulturowych. VII. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK.

W imieniu Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK przewodniczący Eugeniusz JACEK Warszawa,

3 kwietnia 2022 r

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram