Przejdź do treści

Inwestycja proekologiczna PTTK w Tatrach Inwestycja proekologiczna PTTK w Tatrach

Wyszukiwarka indeksująca

1 Hala Kondratowa 1

          Pod koniec 2021 r. PTTK ukończyło inwestycję proekologiczną. Obecnie schronisko PTTK na Hali Kondratowej w Tatrach odprowadza już ścieki do kanalizacji miejskiej Zakopanego. Była to inwestycja zaplanowana i rozpoczęta jeszcze przed trudnym okresem pandemii.

            PTTK zakończyło prace związane z przyłączeniem schroniska na Hali Kondratowej do kanalizacji miejskiej Zakopanego. Podziemny, wykonany w trudnym górskim terenie rurociąg kanalizacji ciśnieniowej o długości przekraczającej 2 kilometry, połączył schronisko z kanałem odprowadzającym do miejskiej oczyszczalni, ścieki ze schroniska PTTK na Kalatówkach. Była to pilotażowa inwestycja poprzedzająca udział Towarzystwa w przygotowywanej z tatrzańskim Parkiem Narodowym koncepcji budowy takiej sieci dla pozostałych swoich tatrzańskich obiektów. Pozwoli to docelowo na likwidację pracujących w trudnych warunkach nierównomiernego obciążenia i temperatur, małych schroniskowych oczyszczalni ścieków.

Wybudowana sieć przygotowana jest także do ewentualnego przyjęcia ścieków z obiektów PKL na Hali Goryczkowej.

            Równolegle istniejąca bardzo awaryjna w górach, stanowiąca własność PTTK, napowietrzna linia energetyczna schroniska zastąpiona została wkopanym kablem energetycznym. Obce dla środowiska słupy energetyczne i druty, zostają usunięte. Średnie napięcie i stacja transformatorowa pozwolą na stałe i pewne zasilanie urządzeń schroniska oraz prowadzenie przerwanych na czas budowy prac związanych z modernizacją obiektu.

            Łączny koszt tych prac zamknął się kwotą 2,5 mln złotych. Pomocy finansowej w budowie kanalizacji, w postaci kredytu, udzielił Spółce PTTK „Karpaty” Narodowy Fundusz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Warszawie.

 

005.JPG007.JPG001.JPG004.JPG006.JPG003.JPG002.JPG

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram