Przejdź do treści

Pożegnanie Członka Honorowego PTTK Henryka Pacieja Pożegnanie Członka Honorowego PTTK Henryka Pacieja

Wyszukiwarka indeksująca

0

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy naszego Kolegę
Członka Honorowego PTTK
Henryka Pacieja
(1943−2021)

Henryk PaciejKrajoznawcę, miłośnika przyrody i zabytków, a także wytrawnego kolekcjonera krajoznawcę, z wykształcenia magistra inżyniera elektryka.

Członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego został w 1969 r. Od początku zaangażował się w działalność turystyczną związaną z górami, wędrówkami nizinnymi, przyrodą i krajoznawstwem. Począwszy od 1979 r. był członkiem Komisji Krajoznawczej w Zarządzie Wojewódzkim PTTK w Opolu, w Regionalnym Ośrodku Programowym oraz w Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego. W latach 1984‒2014 był członkiem Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK, w której był przewodniczącym Zespołu do spraw Kolekcjonerstwa Krajoznawczego w latach 1996‒2011 oraz wiceprzewodniczącym Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego od 2011 r. do 2017 r.

Henryk Paciej był inicjatorem, założycielem i wiceprezesem Opolskiego Klubu Krajoznawców, a następnie jego prezesem honorowym. Zorganizował 25 śląskich sympozjów krajoznawców, które 18 razy odbyły się w obsadzie międzynarodowej.

Napisał kilkaset artykułów oraz referatów na tematy krajoznawcze. Współpracował aktywnie z mediami.

Jako kierownik Regionalnej Pracowni Krajoznawczej w Opolu zorganizował wiele wystaw krajoznawczych. Był przewodniczącym Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa w latach 1995‒2017, promotorem większości przedsięwzięć krajoznawców województwa opolskiego, przewodniczącym Krajowego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa od 2010 r. Prowadził strony internetowe. Szczególnie znany był jako organizator ogólnopolskiego Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców „4K”, redaktor naczelny „Biuletynu Kolekcjonerskiego 4K”, redaktor kolumny „Na Kolekcjonerskim Szlaku” w miesięczniku „Na Szlaku”.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze dużo też zawdzięcza Jego działalności organizacyjnej; pełnił wiele innych funkcji, między innymi prezesa Zarządu Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego w Opolu, wiceprzewodniczącego Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Opolskiego oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Posiadał uprawnienia strażnika ochrony przyrody, społecznego opiekuna zabytków, organizatora turystyki oraz przodownika turystyki górskiej i przodownika turystyki pieszej. Pełna pasji działalność wśród młodzieży przyczyniła się do nadania Jemu tytułu i medalu Nauczyciela Kraju Ojczystego.

Henryk Paciej uhonorowany był między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Odznaką „Za Zasługi dla Turystyki”, Odznaką „Zasłużonemu Opolszczyźnie”, Odznaką „Zasłużony dla miasta Opola”, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Medalem 50-lecia PTTK, Medalem Kryształowym Komisji Krajoznawczej, Odznaką Honorową im. Aleksandra Janowskiego „Za Zasługi dla Krajoznawstwa”.

Wszystko, co czynił w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym robił z wielką pasją i kompetencją. Tym wyrażał swój patriotyzm i pełen empatii stosunek do ludzi.

Cześć Jego Pamięci!

Władze Naczelne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram