Kolejność: 0

znak PTTK 250Uchwałą nr 208/XIX/2021 z dnia 26 marca 2021 roku, Zarząd Główny PTTK przyjął zaktualizowane zasady używania i ochrony nazwy i znaku organizacyjnego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Zatwierdzone zostały jednocześnie nowe pliki graficzne, w tym, po raz pierwszy w historii Towarzystwa, pliki wektorowe Znaku PTTK.

Warto przypomnieć, że PTTK używa znaku organizacyjnego w formie tarczy kompasu z zaznaczonymi 16 kierunkami pomiędzy dwoma zielonymi okręgami (z przerwami na cztery oznaczenia literowe: N, W, S, E), w której wewnętrzne koło wpisane są:

  • kontur Polski z zielonym wypełnieniem i zaznaczonym na biało biegiem Wisły,
  • biało-czerwona strzałka kompasu (złożona z czterech trójkątów prostokątnych, ułożonych w szachownicę, począwszy od koloru białego w pozycji lewo–góra, i wychylona w kierunku pomiędzy NNE a NE),
  • biegnący wierzchem horyzontalnie przez środek biały napis PTTK w złotych konturach.

Znak PTTK jest użytkowany nieprzerwanie od I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w dniu 17 grudnia 1950 roku oraz zgłoszony do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, jako znak towarowy i zastrzeżony na rzecz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego pod numerem R.099348.

Uchwała dotycząca znaku PTTK wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej PTTK:

Uchwała nr 208/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zasad używania i ochrony nazwy i znaku organizacyjnego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

https://kartoteki.pttk.pl/ks3/dok/k19_u208_20210326.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały ZG PTTK nr 208/XIX/2021 z dnia 26 marca 2021 r.

Zasady używania i ochrony, nazwy i znaku organizacyjnego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

https://kartoteki.pttk.pl/ks3/dok/k19_u208_z01_20210326.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały ZG PTTK nr 208/XIX/2021 z dnia 26 marca 2021 r.

Zwizualizowane elektroniczne pliki znaku słowno-graficznego PTTK

https://kartoteki.pttk.pl/ks3/dok/k19_u208_z02_20210326.pdf

Pliki znaku PTTK, w najpopularniejszych formatach graficznych, wraz zasadami ich stosowania, znajdują się do pobrania na stronie https://znak.pttk.pl

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi regulacjami, dotyczącymi znaku PTTK. Warto zwrócić uwagę, że dopuszcza się używanie materiałów z wcześniej obowiązującą wersją znaku słowno-graficznego PTTK do czasu ich naturalnego zużycia, o ile nie ma możliwości zastąpienia znaku słowno-graficznego PTTK aktualnie obowiązującym. Jednocześnie zaleca się każdorazowe pobieranie aktualnych plików znaku słowno-graficznego PTTK ze strony http://znak.pttk.pl, a nie przechowywanie plików na lokalnych jednostkach pamięci.

Pytania i uwagi dotyczące stosowania plików elektronicznych znaku słowno-graficznego PTTK można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zarząd Główny PTTK podjął również 26 marca 2021 r. uchwałę nr 209/XIX/2021 w sprawie zasad używania i ochrony nazw i znaków będących własnością Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Uchwała dotyczy innych, niż znak PTTK, nazw i znaków będących własnością PTTK, są to:

  • znak słowno-graficzny poprzednika prawnego PTTK, to jest znak Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego;
  • znak słowno-graficzny małej Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK;
  • znaki słowno-graficzne odznak przewodnika: tatrzańskiego, sudeckiego i beskidzkiego;
  • znaki słowno-graficzne odznak Przewodnik Turystyczny Zakładowy, Przewodnik Turystyczny Miejski;
  • znak słowno-graficzny odznaki „Pilot Wycieczek PTTK”.

Uchwała dotycząca znaków będących własnością PTTK wraz z załącznikiem jest dostępna na stronie internetowej PTTK:

Uchwała nr 209/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zasad używania i ochrony nazw i znaków będących własnością Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

https://kartoteki.pttk.pl/ks3/dok/k19_u209_20210326.pdf

Załącznik do uchwały ZG PTTK nr 209/XIX/2021 z dnia 26 marca 2021 r.

Zasady używania i ochrony nazw i znaków będących własnością Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

https://kartoteki.pttk.pl/ks3/dok/k19_u209_z01_20210326.pdf

Paweł Zań

Członek ZG PTTK