Przejdź do treści

Pożegnanie Członka Honorowego PTTK Mieczysława Arkadiusza Woźniaka Pożegnanie Członka Honorowego PTTK Mieczysława Arkadiusza Woźniaka

Wyszukiwarka indeksująca

0

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy naszego Kolegę
Członka Honorowego PTTK
Mieczysława Arkadiusza Woźniaka

(1933−2021)

Mieczyslaw Arkadiusz Wozniakkaliszanina, doktora inżyniera budownictwa ogólnego, zawodowo związanego z architekturą, szczególnie z ochroną zabytków, miłośnika historii Kalisza, działacza społecznego, cenionego dydaktyka, autora wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz podręczników szkolnych dla liceów profilowanych, skryptów akademickich i informatorów-przewodników regionu południowej Wielkopolski, honorowego przodownika turystyki pieszej.

Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wstąpił 15 listopada 1952 r. Główną domeną Jego działalności była turystyka piesza i górska, ale uprawiał również narciarstwo i żeglarstwo. Jako student był zaangażowany w działalność turystyczną w Międzyuczelnianym Oddziale PTTK w Poznaniu. Był współorganizatorem I Zlotu Studenckiego do Łagowa w roku 1956. W trakcie studiów ukończył kurs przodowników turystyki pieszej i w roku 1957 uzyskał uprawnienia przodownika turystyki pieszej (leg. nr 507/57). W działalność turystyczno-krajoznawczą w Oddziale Kaliskim PTTK, do którego rozwoju walnie się przyczynił, włączył się po powrocie ze studiów do Kalisza w 1959 r. W tym też roku uzyskał uprawnienia przodownika GOT (leg. nr 1553/59) i został pierwszym przewodniczącym Oddziałowej Komisji Górskiej. Był organizatorem wielu wypraw w góry na terenie Polski, Słowacji oraz Czech. Przez 17 lat (od października 1959 r.) pełnił funkcję wiceprezesa Oddziału Kaliskiego PTTK. Był założycielem wielu kół zakładowych na terenie miasta, w tym przy Spółdzielni „Projekt”, którego to koła był przewodniczącym. W latach 1960−1962 wchodził w skład Zarządu Okręgu PTTK w Poznaniu, w latach 1962−1964 był członkiem Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Okręgu PTTK. W latach 1957−1975 kierował Oddziałową Komisją Turystyki Pieszej. Był komandorem wielu rajdów nie tylko po ziemi kaliskiej, ale również po wyspie Wolin, w ramach współpracy z oddziałem w Świnoujściu. Kierował Terenowym Referatem Weryfikacyjnym OTP i GOT. Opracował i wyznaczył dwa pierwsze szlaki turystyczne (1959) na terenie powiatu kaliskiego. Aktywnie uczestniczył w działalności Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Kaliszu, wspierając również działalność Oddziału Kaliskiego PTTK. W roku 1986 otrzymał tytuł honorowego przodownika turystyki pieszej (leg. nr 248H). Był strażnikiem ochrony przyrody, opiekunem miejsc pamięci narodowej, opiekunem zabytków, zakładowym organizatorem turystyki. W roku 2006 uchwałą Zarządu Głównego PTTK powołany został w skład Kapituły Odznaczeń Zarządu Głównego PTTK, której był członkiem do 2017 r.

W pracy zawodowej Mieczysław Arkadiusz Woźniak był wieloletnim dyrektorem technicznym przedsiębiorstw budowlanych w Kaliszu oraz naczelnym dyrektorem Zjednoczenia Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w województwie kaliskim. Przez wiele lat pełnił funkcję wicewojewody kaliskiego. W latach 1987−2006 był wykładowcą akademickim Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, pełniącym jednocześnie funkcje wicedyrektora Instytutu (w 2002 r. przekształcony w Wydział) oraz prodziekana. Był animatorem współpracy pomiędzy Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, a Uniwersytetem im. Janki Kupały w Grodnie (1990) oraz Wydziałem Kultury miasta Hamm, w ramach Kultur-Brücke, w Północnej Westfalii (1994), za co otrzymał Srebrny Honorowy Medal miasta Hamm (2004). Równolegle wykładał również na Politechnice Poznańskiej i w prywatnych uczelniach w Poznaniu. Był autorem sześciu podręczników szkolnych dla liceów profilowanych, dwóch skryptów akademickich oraz informatorów-przewodników dotyczących regionu południowej Wielkopolski, a ponadto 68 artykułów naukowych, między innymi prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Był również autorem publikacji „Kalisz 1914. Pogrom miasta” (wyd. 1, 1995 r., wyd. 2 uzup., 2015 r.).

Był członkiem Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce − Instytucie Pamięci Narodowej (1988−1992) i wiceprzewodniczącym Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich − Instytucie Pamięci Narodowej w Łodzi (1996−1999). W latach 1990−1995 był członkiem Zarządu Głównego i współorganizatorem organizacji PATRIA POLONORUM w Warszawie. Był autorem kilku upamiętnień Miejsc Martyrologii i Walk w okresie II wojny światowej na terenie byłego województwa kaliskiego. Był członkiem władz wojewódzkich oddziału Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę (1995−2005).

Był również członkiem założycielem i długoletnim wiceprezesem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, członkiem Yacht Klubu Polskiego w Kaliszu oraz pierwszym prezesem Wojewódzkiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Kaliszu.

Mieczysław Arkadiusz Woźniak za swoją działalność był doceniany i uhonorowany wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami, między innymi: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką honorową „Zasłużony Działacz Turystyki”, „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, odznaką honorową „Zasłużony Działacz Kultury”, odznaka honorową „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, odznaką honorową „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego”, odznaką honorową „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Kaliskiego”, Odznaką Honorową Miasta Kalisza, Odznaką „Zasłużony dla Miasta Kalisza”, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Poszkodowanych przez III Rzeszę”, Złotą Odznaką PTTK. W 1990 r. wpisany do Złotej Księgi Działaczy PTTK w Kaliszu. W roku 2009 został uhonorowany godnością Członka Honorowego PTTK.

Swoją wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem Mieczysław Arkadiusz Woźniak wnosił wiele pożytecznego w funkcjonowanie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Był niewątpliwym autorytetem w zakresie turystyki i krajoznawstwa w Kaliskim Oddziale PTTK, pod którego kierunkiem wielu działaczy zdobywało kwalifikacje turystyczne i doświadczenie organizacyjne.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze poniosło wielką stratę. Odszedł na wieczną wędrówkę wspaniały, serdeczny człowiek, niezapomniany Kolega i Przyjaciel. Patriota Polski i swego Kalisza. Będzie Go nam bardzo brakowało.

Cześć Jego Pamięci!

Władze Naczelne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram