Przejdź do treści

PTTK rozpoczęło współpracę z Instytutem Badań Edukacyjnych PTTK rozpoczęło współpracę z Instytutem Badań Edukacyjnych

Wyszukiwarka indeksująca

Kolejność: 0

PTTK rozpoczęło współpracę z Instytutem Badań Edukacyjnych, której celem jest opis kwalifikacji rynkowych oraz dostosowanie rozwiązań w zakresie przeprowadzania procesu walidacji (egzaminowania) i certyfikacji oraz zapewniania jakości dla kwalifikacji z obszaru turystyki do założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
Współpraca odbywa się w ramach projektu pt. „Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie ZSK na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju”, realizowanego przez Instytut w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Znajdź nas na    Facebook YouTube