Przejdź do treści

Pożegnanie Członka Honorowego PTTK Mariana Stefana Jaskuły Pożegnanie Członka Honorowego PTTK Mariana Stefana Jaskuły

Wyszukiwarka indeksująca

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy zmarłego 31 stycznia 2021 r.

Członka Honorowego PTTK
Mariana Stefana Jaskułę
(1932−2021)


Marian JaskulaDziałacza społecznego i krajoznawczego na terenie Górnego Śląska i Wielkopolski. Założyciela, długoletniego Prezesa i Honorowego Prezesa Oddziału PTTK „Meblarz” w Swarzędzu.
Marian Jaskuła urodził się w 1932 r. w Poznaniu na Malcie jako najstarsze dziecko w wielkopolskiej od wielu pokoleń rodzinie. Od najmłodszych lat wychowywany przez matkę według dewizy: „wierny Bogu i Ojczyźnie”, starał się przez całe swoje życie pozostać wierny tym zasadom z poszanowaniem tradycji rodzinnej.
Był członkiem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego od 1947 r., a od roku 1956 Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, pełniąc społecznie liczne funkcje w strukturach PTTK. Był członkiem Prezydium i wiceprezesem Oddziału Katowice w latach 1970−1973, prezesem Koła Zakładowego PTTK nr 98 w Swarzędzu od 1975 r., wiceprezesem Oddziału Poznań-Nowe Miasto w latach 1980−1983. Był założycielem w roku 1983 Oddziału Zakładowego PTTK „Meblarz” przy Swarzędzkich Fabrykach Mebli w Swarzędzu (obecnie oddział terenowo-miejski) i od tego roku jego prezesem. W latach 1976−1991 był wiceprzewodniczącym Komisji Krajoznawczej i Ochrony Zabytków Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu, członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu w latach 1985−1989, członkiem Zarządu Głównego PTTK w latach 1985−1997, a w latach 1993−2003 wiceprezesem Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK. Był również prezesem Klubu Turystyki Górskiej „Smrek” Oddziału PTTK „Meblarz” w Swarzędzu.
Marian Jaskuła był również założycielem wielu zakładowych i szkolnych kół PTTK. Był inicjatorem i organizatorem licznych imprez turystyczno-krajoznawczych, obozów wędrownych, wypraw górskich dla mieszkańców regionu i młodzieży szkolnej. Był pomysłodawcą cyklicznego Wielkopolskiego Rajdu Przyjaciół Dębów Rogalińskich połączonego z Amatorskim Plenerem Malarskim, w czasie których powstało tysiące prac malarskich, dokumentujących unikatowe w skali Europy rogalińskie dęby. Był organizatorem w 1984 r. XXV Ogólnopolskiego Wysokokwalifikowanego Rajdu Pieszego „Wielkopolska”, organizatorem Wojewódzkiego Rajdu Niepodległości z apelem poległych i udziałem konnego pocztu ułanów.
Organizowane przez Mariana Jaskułę imprezy o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim charakteryzowały się wysokim poziomem i walorami wychowawczo-patriotycznymi. Mając duży zasób wiedzy metodycznej i praktycznej, służył zawsze młodszym adeptom kadry programowej i funkcyjnej. W turystyce górskiej i pieszej posiadał najwyższe stopnie Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK i Odznaki Turystyki Pieszej PTTK. Uczestniczył w wielu obozach górskich w Tatrach Polskich i Słowackich oraz w górach Kaukazu, zaliczając najwyższe szczyty.
Jego pasją była popularyzacja turystyki zakładowej i temu celowi poświęcił znaczący okres działalności w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. Na Śląsku był też działaczem Federacji Sportowej „Ogniwo” i w jej Radzie Okręgu pełnił funkcję przewodniczącego Komisji ds. Turystyki.
Potrafił skupić wokół siebie i prezentowanego programu grono ludzi i działaczy życzliwych oraz sercem oddanych pasji społecznego działania.
Był projektantem znaczków rajdowych i medali rocznicowych. Autorem okolicznościowych i rocznicowych monografii dotyczących rozwoju ruchu turystycznego w Swarzędzu oraz licznych artykułów krajoznawczych i turystycznych w prasie lokalnej. Prowadził przez 15 lat dział turystyczny w gazecie zakładowej „Segmenty”, a także był członkiem kolegium redakcyjnego kwartalnika krajoznawczego „Znad Warty”.
Posiadał uprawnienia przodownika turystyki pieszej, przodownika turystyki górskiej, instruktora krajoznawstwa Polski, strażnika ochrony przyrody, opiekuna przyrody i wykładowcy PTTK. Był honorowym przodownikiem turystyki pieszej.
Za swoją aktywną społeczną działalność krajoznawczo-turystyczną był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany, między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”, Odznaką „Za Zasługi dla Turystyki”, Złotą Odznaką „Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego”, Złotą Odznaką „Zasłużony w Rozwoju Województwa Poznańskiego”, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, Odznaką Honorową Miasta Poznania, Medalem „Za Zasługi w Rozwoju Turystyki Zakładowej”, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą Odznaką „Zasłużony w Pracy PTTK wśród Młodzieży”, Medalem 50-lecia PTTK, Medalem Krajoznawczym im. Franciszka Jaśkowiaka i in. W 2005 r. na XVI Walnym Zjeździe PTTK uhonorowany został godnością Członka Honorowego PTTK.
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze poniosło wielką stratę. Odszedł na wieczną wędrówkę wspaniały, prawy człowiek, niezapomniany Kolega i Przyjaciel. Niezwykle skromny, podkreślający zawsze, że osiągnięcia Oddziału w zakresie turystyki
i krajoznawstwa są zasługą zespołu działaczy kół i klubów oraz władz oddziału. Wrażliwy i odpowiedzialny, pracowity, oddany pracy społecznej i rodzinie. Będzie Go nam bardzo brakowało.


Cześć Jego Pamięci!

Władze Naczelne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Pogrzeb odbędzie się 8 lutego 2021 r. o godz. 9:20 na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu (wejście od ulicy Gnieźnieńskiej).

 

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram