Przejdź do treści

Pożegnanie Członka Honorowego PTTK Wojciecha Tomalaka Pożegnanie  Członka Honorowego PTTK Wojciecha Tomalaka

Wyszukiwarka indeksująca

Z ogromnym żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 20 stycznia 2021 r.
zmarł nasz wspaniały Kolega
Członek Honorowy PTTK
Wojciech Tomalak
(1955−2021)

w tomalak

Prezes Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK, członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego od 1975 r.

Działalność Wojciecha Tomalaka koncentrowała się od najodleglejszych lat przede wszystkim w sądach koleżeńskich Towarzystwa, w których pełnił odpowiedzialne funkcje: prezesa Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego ZW PTTK od 1985 r. do 1990 r. i Sądu Koleżeńskiego Kaliskiego Oddziału PTTK w latach 1989−2008, wiceprezesa od 2003 r. i od 2013 r. prezesa Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK. Aktywnie uczestniczył w pracach zespołów statutowych powoływanych przez Zarząd Główny PTTK, pełniąc funkcje przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

Członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK był od 2001 r. Skupiał się w nim na czynnościach związanych z interpretacją aktów prawnych, w tym z rozstrzyganiem o zgodności uchwał ze Statutem PTTK oraz orzecznictwem. Rozpatrywał wniesione do Głównego Sądu Koleżeńskiego sprawy jako przewodniczący sprawy w zespołach tak I, jak i II instancji. Starał się łagodzić w postępowaniu rozjemczym konflikty, a gdy to się nie udawało z ogromną kompetencją i kulturą rozstrzygał spory w sprawach członkowskich i więzi międzyludzkich. To z Jego inicjatywy wprowadzone zostały przepisy o postępowaniu rozjemczym w regulaminie Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK.

W macierzystym oddziale PTTK − Kaliskim Oddziale im. Stanisława Graevego − współpracował z zarządem, doradzał i występował z propozycjami dotyczącymi działalności. Był członkiem Koła Przewodników Turystycznych im. Adama Chodyńskiego oddziału PTTK w Kaliszu, a w latach 1983−1985 prezesem tego Koła. Od wielu kadencji przewodniczył walnym zebraniom sprawozdawczo-wyborczym. Prowadził również wykłady z unormowań prawnych dotyczących turystyki i krajoznawstwa. Był wielokrotnie wyróżniany za wkład pracy dla dobra Oddziału oraz krzewienie turystyki i krajoznawstwa w Kaliszu. Był od 1977 r. przewodnikiem turystycznym i pilotem wycieczek.

Uhonorowany został między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi, Brązową Odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki” i odznaką honorową „Za Zasługi dla Turystyki”.

W Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym wyróżniony został Złotą Honorową Odznaką PTTK i Złotą Odznaką „Zasłużony w Pracy PTTK wśród Młodzieży”. W 2017 r. XIX Walny Zjazd PTTK nadał Wojciechowi Tomalakowi godność Członka Honorowego PTTK.

W pracy zawodowej był sędzią Sądu Okręgowego w Kaliszu, wizytatorem do spraw cywilnych i wieczystoksięgowych. Prowadził wykłady na seminariach i szkoleniach organizowanych dla sędziów czy też referendarzy sądowych. Był doktorem praw. Autorem publikacji z zakresu postępowania egzekucyjnego.

Wojciech Tomalak swoją wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem wnosił wiele pożytecznego w funkcjonowanie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, nie tylko Głównego Sądu Koleżeńskiego. Był rzetelny i kompetentny, a przy tym uczynny i koleżeński. Sensem Jego działania było dobro Towarzystwa i zrzeszonych w nim członków.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze poniosło wielką stratę. Odszedł na wieczną wędrówkę wspaniały, szlachetny i prawy człowiek, niezapomniany Kolega i Przyjaciel. Patriota Polski i swego Kalisza. Będzie Go nam bardzo brakowało.

Cześć Jego Pamięci!

Władze Naczelne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram