Przejdź do treści

Pożegnanie Członka Honorowego PTTK Stanisława Pawlickiego Pożegnanie Członka Honorowego PTTK Stanisława Pawlickiego

Wyszukiwarka indeksująca

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy zmarłego 12 stycznia 2021 r. w Krakowie
Członka Honorowego PTTK
Stanisława Pawlickiego
(1924
2021)

PTTK

Stanisław Pawlicki należał do najwybitniejszych działaczy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Był współtwórcą rozwoju organizacyjnego Towarzystwa w Krakowie, inicjatorem i organizatorem imprez turystycznych i krajoznawczych. Aktywnie uczestniczył w pracach sztabu (w latach 1978−1982 jako jego wiceprzewodniczący) akcji „PTTK dla Krakowa”, który doprowadził do odbudowy budynku przy ulicy Jagiellońskiej 6 i przekazania do użytku Centralnemu Ośrodkowi Turystyki Górskiej PTTK. Stanisław Pawlicki był na czele komitetu odbudowy w latach 1976−1983 zamku w Korzkwi, który w tym czasie zdołał odbudować dwa budynki podworskie, odnowić park podworski i wybudować studnię artezyjską. Po krótkim użytkowaniu przez BORT-PTTK obiekty te zostały przekazane Chorągwi Krakowskiej ZHP na ośrodek szkoleniowy. Był członkiem komitetu redakcyjnego i współautorem wydanego w 1988 r. przez Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego „Atlasu miasta Krakowa”. W 1992 r. był współinicjatorem powołania Fundacji „Muzea Regionalne PTTK w województwie krakowskim”, a w latach 1993−1998 jej prezesem.

Był organizatorem (jako statystyk), wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim, badań ruchu turystycznego w regionie krakowskim, autorem wielu publikacji z zakresu bazy i ruchu turystycznego Małopolski, a także szkoleń dla kadry PTTK. Był przodownikiem turystyki górskiej i instruktorem krajoznawstwa regionu.

Wchodził w skład sześcioosobowej delegacji PTTK, która wręczyła w 1983 r. Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II insygnia godności Członka Honorowego PTTK nadane przez X Zjazd Krajowy PTTK w 1981 r.

Stanisław Pawlicki członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego był od 1959 r., pełniąc wiele funkcji społecznych na różnych szczeblach Towarzystwa. Po dziesięciu latach członkostwa w PTTK objął funkcję członka zarządu, a następnie wiceprezesa zarządu Koła Grodzkiego Oddziału Krakowskiego PTTK (w latach 1974−1977). Z rekomendacji Koła wszedł do Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK, następnie do Prezydium Zarządu, a w 1977 r. objął funkcję prezesa Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK w Krakowie, którą pełnił do 1983 r. W 1983 r. został prezesem Zarządu Wojewódzkiego PTTK i był nim do roku 1991. W latach 1981−1989 był członkiem Zarządu Głównego PTTK i jego Prezydium, a w latach 1993−2005 − członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK.

Stanisław Pawlicki swój patriotyzm wyrażał nie tylko pracą; był kombatantem drugiej wojny światowej wyróżnionym medalem „Za udział w walkach o Berlin”.

Z wykształcenia był magistrem ekonomii, ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną we Wrocławiu. Pracował najpierw w Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego we Wrocławiu, a następnie w Krakowie. W latach 1972−1990 był dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Krakowie.

Za pracę społeczną i zawodową wyróżniony został Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Grunwaldzką, Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”, Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej”, Złotą Honorową Odznaką PTTK i in. W roku 2001 na XV Walnym Zjeździe PTTK nadana mu została godność Członka Honorowego PTTK.

Stanisław Pawlicki cechował się skromnością, życzliwością do ludzi, odpowiedzialnością i pracowitością. Będzie nam Go bardzo brakowało.

Cześć Jego Pamięci!

Władze Naczelne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 19 stycznia 2021 r. w Krakowie godz. 13:00, nowa kaplica Cmentarz Prądnik Czerwony (cmentarz Batowice), ul. Powstańców 48.

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram