Przejdź do treści

Posiedzenia Kapituły Odznaczeń Posiedzenia Kapituły Odznaczeń

Wyszukiwarka indeksująca

Nowe terminy posiedzeń Kapituły Odznaczeń ZG PTTK

W związku z trwającą kampanią sprawozdawczo-wyborczą zwracamy jednocześnie uwagę, że zgodnie z uchwałą nr 206/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie kryteriów jakie powinny być spełnione przy kierowaniu wniosków o nadanie przez XX Walny Zjazd PTTK godności Członka Honorowego PTTK § 4 − wnioski o nadanie godności Członka Honorowego PTTK powinny wpłynąć do biura Zarządu Głównego PTTK w terminie 14 dni od daty zakończenia zjazdu oddziału.

Nowe termin posiedzenia Kapituly

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram